Общо събрание на 27.ІІІ.2010


{jcomments off}                  „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

 
Управителният съвет на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 27.ІІІ.2010 г. в 12 ч. в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазарджик, ул. Константин Величков 1, при дневен ред:
 
приемане решение за промени в устава на сдружението;
проект за решение:ОС приема да се направят съответните промени в устава на сдружението в съответствие с предложения от УС проект за изменение на устава.

 

Общото събрание ще се състои от делегати, то е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е в 11 ч. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се предоставят безплатно на адреса на управление на сдружението в Пазарждик, Затвора, ул. Ивайловско шосе.
 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *