Протокол от ОС на ССЗБ – 27.03.2010г.


     Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България

                                                 TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

 
  Протокол от ОС на ССЗБ – 27.03.2010г.
Гр. Пазарджик

Присъстват 56 делегати , има кворум , събранието е редовно.

Присъствали делегати:
 
1.      Илия Димитров Божилов – Пазарджик
2.      Тодор Иванов Денев – Пазардвик
3.      Радостин Сашов Радованов – Пазарджик
4.      Вецислав Йонков Петков –Плевен
5.      Стоян Василев Дашев – Плевен
6.      Георги  Милков Тодоров – Ловеч
7.      Ясен Любенов Тодоров – София
8.      Ивайло Григоров Григоров – София
9.      Радослав Георгиев Гидов – София
10.    Христо  Ангелов Илков – София
11.    Милена Стоянова Тодорова – София
12.    Валентин Красимиров Гергински – София

13.    Владимир Венчов Божилов – София
14.    Иван Петров Петров – Пловдив
15.    Ефтим Георгиев Ефтимов – Пловдив
16.    Янко Петров Казаков – Пловдив
17.    Димитър Йорданов Митев – Пловдив
18.    Красимир Митов Бозев – София
19.    Димитър Манолов Георгиев – София
20.    Андрей Ганев Василев – София
21.    Васил Райчев Иванов – София
22.    Калин Любомиров Иванов – София
23.    Ангел Ангелов Захариев – София
24.    Златко Стефанов Глухарски – Бобов дол
25.    Ивайло Петров Иванов – Бобов дол
26.    Васил Георгиев Врански – Бобов дол

27.    Александър Димитров Стоянов – Бобов дол
28.    Бисер Атанасов Любенов – Бобов дол
29.    Иван Георгиев Марчев- Бобов дол
30.    Андрей Георгиев Михайлов – Кремиковци
31.    Петър Ангелов Торошанов – Кремиковци
32.    Велеслав Тодоров Чолаков – Кремиковци
33.    Емил Винков Зафиров – Кремиковци
34.    Христо Димитров Анастасов – Бобов дол
35.    Георги Ганчев Стоянов – Бобов дол
36.    Петър Колев Узунов – Стара Загора
37.    Неделчо Георгиев Василев – Стара Загора
38.    Иван Стоянов Коцев – Стара Загора
39.    Емил Петков Велков – София
40.    Димитър Нейков Димитров – Ловеч
41.    Иван Тодоров Тошев – Враца
42.    Пламен Красинов Монов – Враца
43.    Николай Митков Банковски – Враца
44.    Пламен Тодоров Тодоров – Враца
45.    Йонко Георгиев Стефанов – В.Търново
46.    Цезар Желев Казаков – В. Търново
47.    Дамян Димитров Димитров – В. Търново
48.    Румен Кръстинов Цонов – Враца
49.    Владимир Лъчезаров Цветков – Враца
50.    Петър Георгиев Димитров – Враца
51.    Венцислав Николов Асенов – Враца
52.    Стефан Драгиев Бинев – Сливен
53.    Николай Петков Сяров – Сливен
54.    Цветан Сашев Михайлов – Сливен
55.    Ганчо Иванов Матев – Сливен
56.    Тихомир Михалев Ефтимов – Сливен

 

Събранието започна в 12.00часа.

Председателят Илия Божилов открива събранието.
Протоколчик – Йонко Стефанов. Приет единодушно.
Избор на преброител – Пламен Монов. Приет единодушно.
Дневен ред:

 I.    Промяна на устава – гласуване отпадане (заличи) на ал.2 от чл.8  на устава на синдиката,което е условие за подписване на ССП.  Гласувано, прието единодушно.

II.     Обжалване на И. Петров във връзка с изключването му от ССЗБ пред ОС – гласуване за връщането му в ССЗБ:

За – 52
Против – няма
Въздържали се – 4
Решение: И. Петров е възстановен като член на ССЗБ – прието единодушно.

III.Избор на представители в Съвет за Ссоциялно Партньорство с МП – трима титуляри и трима резерва.

Постъпиха предложения за:

1.Емил Велков – СД София – прието единодушно
2.Иван Петров – СД Пловдив – за-52 гласа, против няма, въздържали се-4
3.Златко Глухарски – СД Бобовдол – за-51, против-2, въздържали с- 3, прието
4.Пламен Монов  – СД Враца – прието единодушно
5.Йонко Стефанов – СД В. Търново – прави самоотвод
6.Цветан Михайлов – СД Сливен – прави самоотвод
7.Тодор Денев – СД Пазарджик – за-12, против-21, въздържали се-23
8.Ясен Тодоров – СД София – за-51, против няма, въздържали се 5
9.Кирил Кръстев – СД Сливен – за-54, против няма, въздържали се-2

Основна група:

1.Емил Велков
2.Златко Глухарски
3.Иван Петров
За-52, против няма, въздържали се-4

Резервна група:

1.Пламен Монов
2.Ясен Тодоров
3.Кирил Кръстев

Поради изчерпване на дневния ред в 15.00часа събранието беше закрито.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *