Писмо на ССЗБ с искания към бюджет 2017


 

                                                                                ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                                                                 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                 Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
                                                                                                         
                                                                                 КОПИЕ
                                                                                                         
                                                                                 ДО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                           
                                                                                 Г-ЖА  КРАСИМИРА ФИЛИПОВА               
                                                                                                         
                                                                                                       


                            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,


             От есента на 2009 г. досега от Синдиката на служителите в затворите в България изпращаме обръщения, становища, участваме в различни срещи на различни нива, и полагаме усилия с цел решаването на проблеми от значение за нас и пряко касаещи служителите, които представляваме. Прехвърлят се отговорности между отделните нива на управление, заявява се загриженост, но истинско разрешение на проблемите липсва.{jcomments off}

             Ние като Управителен съвет консолидираме нашето мнение с членовете на организацията и правим следните констатации:

Натрупаните нерешени проблеми на пенитенциарните институции и влошеното социално – икономическо състояние на служителите в системата, трайно остават извън приоритетите на управляващите досега мнозинства;

Трудът на работещите в системата е девалвирал и обезценил многократно, а трудовите възнаграждения в Министерството на правосъдието (ГДИН, ГДО) от 2009 г. насам изостават от други системи в Сектор „Сигурност“ (МВР, МО);

През 2015 г. проведената „административна“ реформа, чрез която се оптимизираха (съкратиха) 10% от персонала с цел освобождаване на средства за „увеличение” на работните заплатите не проработи. Този т. нар. „социален експеримент” се оказа грешен и на практика тези съкращения увеличиха тежкия кадрови дефицит;

Непрекъснатото поддържане на намалена численост,  съкращаване, намаляване и модифициране на консервативни звена като надзора и охраната в местата за лишаване от свобода, не само ограничава професионалните възможности, но води до физическо и психическо изтощение;

Ниските стартови възнаграждения за младите кадри не са мотивация те да се задържат в системата;

Допускането на неразумно сериозни диспропорции и пристрастеност към интересите на осъдените спрямо работещите в затворите и арестите води до недоволство, огромно напрежение и усещане за остър дефицит на справедливост.

Финансирането през годините осланящо се на конюнктурни фактори и решения не гарантира включването на реално необходимите средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, предпазни и защитни средства, почивка, хранене и хигиена на работниците и служителите, униформено облекло, материално – техническо обезпечаване, специализирана техника за ефективно изпълнение на дейностите в съответствие с функционалните задължения във всички звена на ГДИН, ГДО.

Ето защо настояваме, че увеличение за трудовите възнаграждения на служителите е наложително, и бихме желали да организирате среща във възможно кратък срок и в удобно за Вас време на която да ни информирате за  финансовото състояние на МП –  респективно на ГДИН и ГДО и параметрите на проектобюджета на министерството за 2017 год.
            

              Бихме искали да обсъдим следните въпроси :

Финансовото състояние към края на 2016 год. на МП, респективно на ГДИН, ГДО  /задължения, преразходи, икономии на ФРЗ и др./ ;

Размера на основните пера по проекта за бюджет за 2017 година на МП, конкретно на ГДИН, ГДО  и  включването на нашите предложения  във връзка с индексирането на социалните плащания и възнаграждения с цел  повишаване социалното, професионалното и жизненото равнище на служителите в Министерството на правосъдието ;
                                               
               В Бюджет 2017 настояваме да се заложи :  

От 01 януари 2017 година  

Увеличение на средствата за работни заплати с не по – малко от 10%;

Увеличение на сумите изплащани  за храна / порцион /  от 100.00 лв. на  120.00 лева и изравняването им с тези в МВР;

Увеличаване на допълнителното възнаграждение за специфични и утежнени условия на труд, като базата за процентно изчисляване от 95.00 лв. да стане 140.00 лв.;

Да се уреди правото на парични средства за постигнати резултати в служебната дейност, както това е уредено за държавните служители в МВР;

В заключение отчитаме като положителни направените стъпки за увеличение на сумите изплащани за храна / порцион /  от 80.00 лв. на  100.00 лева през 2016 г. , но считаме, че това е недостатъчно и следва през 2017 г. да бъдат обхванати всички наши искания.

Предвид изложеното в увода не бихме приели отново да  бъдем изправени пред свършен факт и да  получим многократно повтаряния праз годините  отговор : “ За вас не са предвидени средства в бюджета“. Считаме, че нашите предложения са справедливи и, с оглед на съотношението между възнагражденията в подчинените Ви специализирани дирекции и други ведомства от сектора за сигурност.  

Искрено вярвам във Вашето отговорно държавническо и чисто човешко отношение към проблемите на служителите в Министерството на правосъдието и се надявам, да подходите  професионално и с разбиране.

С уважение,

17.10.2016 г.
гр. София                                                                             (Печат:Синдикат на служителите в затворите в България)

                                                                                              ХРИСТО ИЛКОВ –

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                              НА УС НА ССЗБ (Подпис, не се чете)
           

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *