ССЗБ обсъди изготвения проект за бюджета на ГД“ИН“


На 1.11.2016г. в Министерството на правосъдието, Министър Екатерина Захариева прие представителите на Синдикат на служителите в затворите в България, за разговор по поставените от синдиката въпроси в изпратено предварително писмо, с искане да се дискутират Бюджет 2017 и възможностите за увеличение на трудовите възнаграждения в системата на затворите.

На срещата присъстваха зам.- министър Красимира Филипова, Евгения Катевска – директор на Дирекция „Финансово-счетоводна дейност при МП, Гергана Георгиева – гл. директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН), Нина Димитрова – началник на отдел „Финансово-ресурсно осигуряване“ (ФРО) в ГД“ИН“ и Христо Николов – гл. експерт „ТРЗ” в ГД“ИН“.

От страна на ССЗБ в разговорите участваха Христо Илков – председател на УС, Радослав Мартинчев – зам.-председател на УС, Стайко Славчев и Цветан Михайлов – членове на УС на синдиката.

В резултат на обстойно разглеждане на подадените варианти за увеличение, както и на предвидените разходи за персонал през 2017г., министър Захариева увери представителите на сдружението, че Министерството на правосъдието ще заложи месечните възнаграждения на работещите в затворите да бъдат повишени с 7,5% върху основната заплата от началото на следващата година, с което да бъде наваксано изоставането в заплащането с други системи в сектор „Сигурност“.

Заедно с увеличението на работните заплати, страните се договориха от 1 ноември т.г. да се увеличат и парите за храна, като месечната стойност става 120 лв. и се изравнява с тази в МВР.

Страните приеха, в оптимален срок да се направи преглед на годишните икономии на разходите за персонал, а до средата на м. декември да бъдат изплатени задълженията на ГДИН към служители по изпълнителни листи и сключени споразумения относно положен извънреден труд.

Във връзка с кадровата необезпеченост, синдиката одобри решението на министерството за откриване на нови 183 щатни бройки. 

По време на срещата, се уважи предложението на представителите на синдиката за създаването на работна група.Състава на работната група която включваше Христо Илков, Стайко Славчев и финансово-счетоводните експерти на ГД”ИН”, в рамките на 2 и 3 ноември анализира внимателно проект на Вътрешни правила за работната заплата на служителите в ГД”ИН” и териториалните й служби, и направи необходимите корекции по позиции в приложените таблици.

Работната група има за цел и финализиране на документа, с който да се уреди законното право на парични средства за постигнати резултати в служебната дейност, а средствата за финансиране ще се търсят от реализирани икономии.

Министерство и синдикат дебатираха и по други теми, като оставиха отворени въпросите за решаване, но постигнаха съгласие за стартиране на процедура по преподписване на Споразумението за сътрудничество между Министерството на правосъдието и Синдикат на служителите в затворите в България.{jcomments off}

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *