Право на неплатен отпукс за гледане на дете до 8 – годишна възраст


.Как се полза и отчита този вид отпуск? Какви са правата на родителите? Какви са задълженията на работодателите?

Родителите отново могат да прехвърлят на другия правото си на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г., според поредните промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Възможността за прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете е европейско изискване, заложено в  Директива 2010/18/ЕС. Според наредбата единият родител освен своите 6 месеца ще може да ползва и до 5 месеца от полагащите се на другия с негово писмено съгласие. Тази поправка вече е включена в Кодекса на труда.

Какво още трябва да знаете за този отпуск?

  • Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението.
  • Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.
  • Отпускът се заявява и ползва в календарни дни.
  • Когато отпускът се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.
  • Когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва част от отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер до 5 месеца, към заявлението за ползване се прилага писменото съгласие на другия родител.
  • В случаите, когато отпускът се ползва за първи път, работодателят въз основа на представено копие от акта за раждане на детето издава удостоверение съгласно образец, приложен към наредбата.
  • Документите, необходими за разрешаване на отпуска, се съхраняват в личното досие на работника или на служителя.
  • Отпускът се прекъсва по искане на майката или бащата – с писмено заявление до предприятието.{jcomments off}

Използваният отпуск се отчита в специална книга при работодателя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *