Отпуски за времето преди 2010 г. не се губят по давност


Неизползваните платени годишни отпуски, които се отнасят за времето до 1 януари 2010 г., могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение с работодателя. Това право не се погасява по давност.

При прекратяване на трудовия договор служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, за който правото не е погасено по давност. За неползвани отпуски за времето до края на 2009 г. се полага обезщетение, тъй като те не се погасяват по давност.

Законът предвижда, че неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., вкл. и този, който е отложен, може да се ползва до 31 декември 2012 г. От 1 март м. г. е в сила правилото за погасяване по давност на неизползван годишен отпуск след изтичането на 2 години от края на годината, за която се полага. Изключение се допуска, когато годишната почивка е отложена заради ползването на друг продължителен отпуск при условията и по реда, предвидени в закона.

Например, ако работникът не е имал възможност да ползва платената си почивка през годината, за която се отнася, защото е бил в отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на малко дете и т.н. В тези случаи правото да бъде ползван отпускът се погасява, след като изтекат 2 години от края на годината, в която е отпаднала причината за отлагането.

Справка: чл. 176, ал. 4, чл. 176а и § 3ж от Преходните разпоредби на Кодекса на труда

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *