ЗАСЕДАНИЕ НА ССП – 29.03.2011


На 29.03.2011г. в централната сграда на Министерство на правосъдието се проведе редовно заседание на ССП.
От ССЗБ присъстваха председателя на УС И.Петров, члена на КК Емил Велков и члена на ССП З. Глухарски, както и представители на всички други синдикални организации в МП. На заседанието присъстваха още зам.-министър Х.Ангелов, директорите на ГД „Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана” – г-н Митко Димитров и г-н Станислав Стефанов, както и г-н Свилен Чичев – изпълнителен директор на ДП „Фонд затворно дело”.

От предварително представения дневен ред отпадна точка 1, беше отложена поради отказ на ССЗБ да бъде подписано Споразумение между Министъра на правосъдието, Синдикат на служителите в затворите в България – гр.Пазарджик и Синдиката на служителите в ГД „Охрана“ в България – гр.Стара Загора, при съдържанието и в условията, при които бе представено за подписване. От страна на зам.министър Ангелов бе поет ангажимент да представи пред м-ра на правосъдието г-жа Маргарита Попова предложения от ССЗБ Проект на споразумение , който представителите на сдружението отстояват с ясното съзнание, че не противоречи на закона и следва да бъде обсъдено и одобрено на среща между представители на МП и УС на ССЗБ, а не в присъствието на представители на други организации, които не са страна по него.

По т.2 от дневния ред зам.министър Ангелов в качеството си на Председател на ССП, запозна и предостави в писмен вид на присъстващите, изпратените до него от ССЗБ предложения за допълнение на дневния ред :

  •           Увеличаване заплащането на служителите.
  •           Щатно обезпечаване на структурните звена.
  •           Отчитане на работното време.Отчитане и заплащане на положения извънреден труд.
  •           Условията на труд, предпазни и защитни средства, специализирана техника.
  •           Социален диалог в МП.

Предложенията бяха абсолютно необосновано отхвърлени с гласовете на представителите на Синдиката на служителите в ГД”Охрана” в България, Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации, Синдиката на работещите по трудово правоотношение в МЛС.

Директорите на ГД „Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана”- гласуваха „въздаржали се”.

По т.2 от ССГДО поставиха за разискване въпроси във връзка с предстоящи съкращения на действащи, заети бройки, като в процеса на разговор стана ясно, че такива за държавните служители по Закона за МВР в ГД”Изпълнение на наказанията” не се предвиждат.

В края на заседанието представителите на останалите синдикални организации, противно на първоначалното си мнение, изразиха становище относно навременното и в интерес на всички разглеждане на поставените от ССЗБ въпроси, като съгласно Правилата за работа на съвета за Социално партньорство, след първоначалното им невключване в дневния ред, направи дебата по тях нереализуем.

На основание Раздел III, Чл.12. ал (2) и ал (3), ССЗБ ще отправи писмено мотивирано искане, за насрочване на извънредно заседание на Съвета за социално партньорство, с молба да бъдат разгледани конкретните въпроси, поставени в дневен ред.{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *