ССЗБ ПОИСКА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА ГД“ИН“


Уважаеми г-н Главен директор,

Активизирането на социалния диалог е една от приоритетните задачи на Синдикат на служителите в затворите в България, а основна функция  на социалния диалог е сътрудничеството между страните за решаването на трудовите и социални проблеми.

Със задоволство посрещнахме ясно изразеното от Ваша страна разбиране и желание за сътрудничество по преодоляване на натрупаните проблеми в ГДИН и считаме, че бъдещето на едно такова сътрудничеството, особено наложително в периоди на икономически и социални затруднения, каквито преживява страната е в неговото редовно функциониране и превръщането му в неизменна и постоянна част от отношенията ни.

С безпокойство  наблюдаваме ,че проблемите и конфликтите по места  се задълбочават, което е пречка за нормалното изпълнение на служебните  задължения, създават напрежение и недоволство и водят  до  демотивация  на служителите, като по този начин се застрашава сигурността в МЛС .

В тази връзка, както и водени от желание и стремеж към сътрудничество и координация за отстраняване на нередностите, бихме желали да проведем работна среща между ръководството на ГД”ИН” и представители на УС на ССЗБ за обсъждане и намиране на взаимно приемливо решение по проблемите.Основните въпросите относно, които искаме да ни запознаете с вашето становище са :

  • Съществуващия недокомплект в структурните звена.
  • Липсата на унифицирани правила за отчитане на работното време, отчитането и воденето на документацията за положен извънреден труд и изплащане на дължимо трудово възнаграждение за него, спазването изискванията за установяване на разпределението на работното време, спазване на почивките в работния ден.
  • Режима на ползване на платения годишен отпуск от служителите.
  • Актуализиране на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд  и индексиране на сумата за храна (порцион) на служителите .
  • Влошеното материално – техническото осигуряване, ненавременното получаване и в непълен размер на вещевото доволство и неговото недобро качество и липсата  и/или лошото техническо състояние на средства за охрана. / радиостанции, жилетки, каски, щитове, белезници и др./
  • Липсата на лични предпазни средства за служителите от НОС във връзка с професионалните им задължения включващи работа с лица преносители на заразни и инфекциозни заболявания и лица извършили тежки престъпления, въпреки взетите мерки от страна на ГДИН.
  • Проблема с негативното отношение на някои ръководители на местни подразделения към членовете на Синдикални Дружества и оказването на натиск върху техните ръководства.

Проблемите, с които се сблъскваме, не са само посочените, поради което, от името на УС, се обръщаме към Вас с молба за среща! 

Уважаеми г-н Главен директор, обръщам се към Вас с молба да определите дата, чaс и място на провеждане на среща, на която да имаме възможност да представим и обсъдим проблемите по-детайлно, за което предварително Ви благодаря!

19.03.2011 год.                                    С уважение:   Председател на УС на ССЗБ: Иван П.Петров{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *