Писмо до Министъра на правосъдието относно Бюджет-2018


 

                                                                                            ДО
                                                                                            МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                                                            НА Р БЪЛГАРИЯ
                                                                                            Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
                                                                                    
                                                                                            КОПИЕ ДО
                                                                                            ЗАМЕСТНИК–МИНИСТЪРА
                                                                                            НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                                                            Г-Н НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ
 
        
        УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
       

        Синдикат на служителите в затворите в България в качеството си на социален партньор и представител на трудовите права и интереси на служителите на ГД „ИН“ и ГД „Охрана“ всяка година преди приемането на Бюджета на Р България, прави анализ на предходния бюджет и отправя своите искания за следващата година пред Министерството.

      
        С умерено задоволство отчитаме, че в „Бюджет 2017г.“ за разлика от предходните години бяха приети нашите предложения за увеличение на средствата за персонал, което даде възможност за увеличение на работните заплати в Министерство на правосъдието (ГД „ИН“, ГД „Охрана“), и за увеличение на сумите изплащани за храна /порцион/ до изравняването им с тези в МВР. Необходимо е да обърнем внимание на това, че реално се постигна закъсняло изравняване с други ведомства от сектор „Сигурност“, по отношение на които, като цяло имаме продължително „замразяване на трудовите възнаграждения“. Което е показателно, че трудът на работещите в системата е девалвирал и обезценил многократно, а доходите изостават от инфлационните процеси в страната.
    
         В този смисъл, сме длъжни да споделим пред Вас нашето притеснение и безпокойство, че ако нарастващото напълно основателно недоволство в сектор „Сигурност“ не срещне управленско внимание за разрешаване на тревожните социални въпроси, ще генерира серия от организирани мащабни протести на цялата общност.

         Припомняме, че на 27.06.2017г. беше проведена среща между ръководствата на Министерство на правосъдието и Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ), на която представихме исканията на организацията във връзка с работните заплати, условията на труд и недостига на кадри. От Ваша страна се пое ангажимент за изготвяне на писмо до Министерство на финансите с предложение за финансови мерки относно поставените въпроси.
     
          Ето защо, с оглед на съществуващите проблеми, както и предстоящата процедура по обсъждане и приемане на „Бюджет 2018“, най-учтиво Ви молим за среща, на която да ни информирате за финансовото състояние на МП, респективно на ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, и параметрите на проектобюджета на Министерството за 2018 година.

            Бихме искали да обсъдим следните въпроси:

  • Предоставяне на финансова информация за реализираните икономии през 2017г. в ГД „ИН“ и ГД „Охрана“;
  • Размера на основните пера по проекта за бюджет за 2018 година на МП, конкретно на ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, включително нашите предложения във връзка с индексирането на социалните плащания и повишаване на работните заплати на работещите в съответните ведомства;
  • Подготовката на нормативен документ със стандарти за определяне на числения състав на служителите, необходим за изпълнение на видовете дейности по охрана.

           
            В „Бюджет 2018“ настояваме да се заложи: 
           
            От 01 януари 2018 година: 

  • Увеличение на основните месечни заплати с 20%;
  • Изравняване на сумите за специфични служебни дейности /ССД/ в двете специализирани дирекции ГД „ИН“ и ГД „Охрана“ с тези на МВР;
  • Залагане на финансови средства за постигнати резултати в служебната дейност в ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, съгласно чл.178, ал.1, т.5 от ЗМВР. {jcomments off}

          УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

          Едва ли е необходимо да излагаме нови модерни аргументи за посочените по-горе искания, като имате предвид нашата последователно излагана позиция от 2009 година насам, а именно, да се прилага цялостен подход по отношение на сектор „Сигурност“, който да отразява принципите на справедливост в обществото. Още повече, че в последните месеци сектор „Сигурност“ се очерта като сфера на единомислие на всички институции и съгласие между основните политически партии, които декларират като основен приоритет попълването на недостига с личен състав в сектор „Сигурност“, повишаване на неговата мотивация и престиж.

          В заключение, сме убедени, че една среща проведена с Вас по посочените проблеми би имала ефект не само към представляваните от нас синдикални членове, а към всички служители на повереното Ви Министерство на правосъдието.
        

         С уважение,
         От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

                                                                                                                                                                
02.10.2017г.                                                                            

гр. София                                                             (Печат:Синдикат на служителите в затворите в България)

                                                                                              Х.ИЛКОВ –

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                              НА УС НА ССЗБ (Подпис, не се чете)
           
                              
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *