Писмо до министър Цецка Цачева


Рег.№028/26.11.2018г.

  ДО
  МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
  НА Р БЪЛГАРИЯ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

  ДО
  ЗАМЕСТНИК -МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
  Г-Н НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ


  УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
  УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР,

  Обръщаме се за пореден път към Вас с настояване да получим отговори на въпросите зададени нееднократно от нас, в рамките на официална кореспонденция и работни срещи, а именно:

• С оглед на незаетите щатни длъжности в специализираните дирекции на Ваше подчинение има ли реализирани икономии през календарната 2018 г. в ГД „ИН“ и ГД „Охрана“;
• Работи ли се по осигуряване и съответно изплащане на дължимите за първото и второто полугодие суми за постигнати резултати в служебната дейност в ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, съгласно чл.178, ал.1, т.5 от ЗМВР;
• Работи ли се по подготовката на подзаконов нормативен акт „Наредба със стандарти за охрана и сигурност“ за определяне на числения състав на служителите, необходим за изпълнение на видовете дейности по охрана с цел постигане на балансиран и съобразен с европейските добри практики модел в контекста на поет от министерството ангажимент със срок до месец юни 2018 г.;
• На какъв етап е подготовката на Наредба за постигнати резултати в служебната дейност в ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, съгласно чл.178, ал.1, т.5 от ЗМВР за 2019г. при възприет стандарт с гарантирано финансово обезпечаване в контекста на поет от министерството ангажимент със срок до месец януари 2018 г.;

  УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
  УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР,

  След продължителни протестни действия и преговори Синдикат на служителите в затворите в България пое няколко ангажимента, които изпълнява, както ги договорихме лично с Вас.

  Към днешна дата констатираме неизпълнение на поети ангажименти не на правителствено ниво, а от Ваша страна. Нашата тревога, пораждаща недоволство, е обстоятелството, че поетите ангажименти, не са изпълнени в срок и никой не поема отговорност за това. {jcomments off}

С уважение,

             От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

                                                                                                                              ХРИСТО ИЛКОВ –
                                                                                                                  /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *