Писмо до Цецка Цачева относно проекто-бюджет 2019 г.


                                    ДО
                                                                                МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                                                НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                                Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

                                                                                КОПИЕ ДО
                                                                                ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА
                                                                                НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                                                Г-Н НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ

         УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
       

        Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/ в качеството си на социален партньор и представител на трудовите права и интереси на служителите на ГД „ИН“ и ГД „Охрана“ всяка година преди приемането на Бюджета на Република България, прави анализ на предходния бюджет и отправя своите искания за следващата година пред Министерство на правосъдието. 

         Длъжни сме да припомним, че в „Бюджет 2018г.“ не бяха приети нашите предложения за увеличение на средствата за персонал, което генерира серия от организирани мащабни протести на цялата професионална общност, довели до закъсняло и непълно изравняване на заплащането в сравнение с другите ведомства от сектор „Сигурност“.

         Със съжаление изразяваме своята загриженост за „състоянието на социалния диалог“ в Министерството на правосъдието в месеците след протестната кампания „Европа и за нас 2018г.“, предвид изпратените Ви писма с конкретни искания, нормативни предложения, съобразно поетите от Вас ангажименти, отговорности и декларирани намерения. Към днешна дата, констатираме отказ от поетите политически ангажименти, както и откровеното несъобразяване с многократно представените аргументирани предложения на Синдикат на служителите в затворите в България.

         В този смисъл сме длъжни да споделим пред Вас нашето очакване, като вярваме, че най-после въпросите, които поставяме и отстояваме последователно през годините да срещнат искрено управленско внимание за тяхното разрешаване в цялост.

         Ето защо, с оглед на съществуващите проблеми, както и предстоящата процедура по обсъждане и приемане на „Бюджет 2019г.“ най – учтиво Ви молим за двустранна среща, на която да ни информирате за финансовото състояние на МП, респективно на ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, и параметрите на проектобюджета на Министерството за 2019 година.

        Бихме искали да обсъдим следните въпроси :

  • Предоставяне на финансова информация за реализираните икономии през 2018г. в ГД „ИН“и ГД „Охрана“;
  • Осигуряване и изплащане на дължимите за първото и второто полугодие суми  за постигнати резултати в служебната дейност в ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, съгласно чл.178, ал.1, т.5 от ЗМВР;
  • Стартирала ли е официално в рамките на Министерството на правосъдието или импровизирано по лична инициатива процедура и приемани ли са решения за „оптимизиране“ на структурни звена в ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, които не са обхванати задълбочено в работна група и са разглеждани в отсъствието на ССЗБ;
  • Случаите на взети мерки с цел икономия на средства, създаващи като последица риск от инциденти и опасност по отношение на личната сигурност и безопасност на служителите, както и заплаха за вътрешната сигурност на контролираните обекти в системата на ГД „ИН“ и ГДО;
  • Необходимостта от постигане на трайни и удачни решения, съобразно стандарти за подобряване и обезпечаване на охраната в затворите, арестите, съдебните сгради, дейностите по конвоиране, принудително довеждане, призоваване, издирване и задържане на лица с влезли в сила присъди, и мярка за неотклонение „Задържане под стража“, охраната на магистрати, условията на труд, професионалното развитие и мотивацията на човешкия фактор;
  • Подготовката на подзаконов нормативен акт „Наредба със стандарти за охрана и сигурност“ за определяне на числения състав на служителите, необходим за изпълнение на видовете дейности по охрана на вътрешния ред (!със срок до месец юни 2018г.) с цел постигане на балансиран и съобразен с европейските добри практики модел;
  • Адекватно увеличение на основните месечни възнаграждения (заплати), предвид инфлацията, драстичния скок на цените на стоки, услуги от първа необходимост, данъци, такси и др. производни;
  • Залагане на финансови средства за постигнати резултати в служебната дейност в ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, съгласно чл.178, ал.1, т.5 от ЗМВР за 2019г. при възприет стандарт с гарантирано финансово обезпечаване;

         УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

          Нерешаването на проблемите в поверените Ви дирекции ГД „ИН“ и ГД „Охрана“ през последните години отключиха многобройни негативни ефекти с обществен и международен отзвук, което налага спешни мерки на процесите, засягащи правовия ред, вътрешната сигурност и компроментиращи изпълнителната власт. Приемането с консенсус на концепция, стратегия с визия за срочно развитие с конкретни действия, касаещи защитата, личната сигурност и безопасност на служителите, както и вътрешната сигурност в двете специализирани дирекции, гарантиращи обществения ред и сигурност, които са елемент от Националната сигурност на Република България са наложителни повече от всякога.
         Обръщаме се към Вас и настояваме да насрочите двустранна среща, на която да обсъдим въпросните теми, които са абсолютно наложителни.{jcomments off}

          С уважение,
От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

гр. София                                                                           С уважение: ………………..
                                                                                                 ХРИСТО ИЛКОВ
                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *