Съвета за социално партньорство в Министерството на правосъдието проведе разширено заседание


Вчера 25 април 2013 година в сградата на Министерството на правосъдието се проведе редовно заседание на Съвета за социално партньорство в МП.{jcomments off}

Вчерашното заседание на Съвета за социално партньорство в Министерството на правосъдието протече под формата на доста оживена дискусия. В нея участие взеха заместник – министърът на правосъдието в служебния кабинет Димитър Бонгалов, временно изпълняващият длъжността главен директор на ГД“ИН“ Петър Кръстев, главния директор на ГД“Охрана“ Цветан Попов, финансисти, експерти от правния отдел на министерството, представители на синдикалните организации.

Темите на срещата, провокираха интензивна размяна на въпроси и отговори. Заместник правосъдният министър изрази категорично своята позиция относно случващото се с двете специализирани дирекции. Димитър Бонгалов заяви, че е нужно да се вземат конструктивни решения и да се предприемат мерки, съобразени с финансовите възможности, и с оглед съществуващия дебаланс в двете дирекции в следствие на предишни решения, призова за по-добра комуникация и съгласуваност в бъдеще.

След четиричасови дебати, Съвета не стигна до консенсус по точките от предварително обявения дневен ред.

Различия в позициите на участниците в срещата, и формални пречки относно предложените варианти за решение на разглежданите казуси свързани със :

-Социални плащания (специални условия на труд) съгласно разпоредбата на чл. 202, ал. 1, т. 5 от ЗМВР.

-Плащанията по чл. 203, ал. 5 и чл. 204, ал. 2 от ЗМВР., на практика ги оставиха без движение, към този момент.

По отношение на съществуващите различия в изплащаните суми за специфични и утежнени условия на труд в двете дирекции, Синдиката на служителите в затворите в България изрази становище, с което се обяви срещу намаляване на процентите в ГД“Охрана“ и поиска увеличение на тези в ГД“ИН“, с мотива да бъдат изравнени и да се свали породеното от този факт напрежение в служителите.

Като взеха предвид предоставената информация свързана с общото финансово състояние, представителите на ССЗБ, поискаха, ако не индексиране на всички плащания, поне търсене на възможност да започне изплащането на допълнително възнаграждение за специфични условия на труд от инспекторите социална дейност, медицински персонал и ЛРТП, които имат пряк контакт с лишени от свобода, преносители на заразни болести, наркомани и др. при изпълнение на служебни задачи. От министерството и ГД“ИН“ подкрепиха принципно мотивирано изложеното становище на синдиката, но финансистите на ГД“ИН“ информираха участниците в заседанието, че според направените разчети такива средства не могат да бъдат осигурени или пренасочени от друго перо.

Стигна се до там, че представителите на синдиката заявиха в прав текст, че непрекъснатото отлагане на решения по поставяните въпроси ще изкара служителите отново на протест.

В точка „разни“ единствено от страна на Синдикат на служителите в затворите в България, се предложи включването на допълнителни точки в дневния ред. Председателстващия Съвета заместник – министър не възрази и всички въпроси касаещи многократно излагани проблеми на служители на затворите и арестите, станаха предмет на дискусия. В хода на разговорите, нееднократно от изложените аргументи на заместник министъра на правосъдието се подразбра, че служебните министри работят в условията на приет бюджет и изравняване на разликите в някои плащания между отделни звена и сравнени с други министерства /суми за храна, лимити за вещево доволствие и др/ е невъзможно, и, че неговата лична принципна позиция е, че “ за в бъдеще тези въпроси следва да се решават с акт на министерски съвет, а не с акт на министри съобразно бюджетните възможности на отделното ведомство“.

Най – много време трая разискването на болезнения въпрос с отчитането на работното време на служителите работещи на смени в ГД“ИН“ и териториалните й служби. В резултат на усилията на ССЗБ временният ресорен заместник – министър пое ангажимент в кратък срок да издаде допълнителни указания за стриктното спазване на разпоредбите на Заповед Р-05-400/06.08.2012г. на МП за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните и служби, по конкретно: т.9.2 от Заповед ЧР-05-400/06.08.2012г. на МП за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните и служби „Времето на разположение в поделението, където се изпълняват служебните задължения и физическото присъствие на служителите, се включва и отчита за работно време”.

След изразената позиция на Синдиката с писмо до Министъра на правосъдието и на заседанието на Съвета, ВНД Главен директор на ГД“ИН“ Петър Кръстев се ангажира, утвърдените последни длъжностни характеристики за служителите в следствените арести, да бъдат отменени в частта, в която са изменени и добавени нови текстове, които вменяват задължения и отговорности, несвойствени със съответните длъжности, като :

  Раздел XI, т.4 „Знания и опит, умения и компетентности“:  „Трябва да знае ……………………дисциплинарната отговорност на военизираните служители  „.

В края на срещата в разговор с представителите на ССЗБ, заместник – министър Бонгалов още веднъж изрази убеденост, че до дни ще се подпише и споразумението за партньорство между синдиката и министерството.

Синдикат на служителите в затворите в България ще следи с внимание събитията и ще ви информира своевременно за предприетите от заместник – министъра действия.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *