Управителният съвет на Синдиката на служителите в затворите в България с депозирани искания пред ГД“ИН“


Във връзка с постъпили запитвания и за да избегнем спекулации по темата, официално информираме, че на 07 септември 2017 г. Ивайло Григоров в качеството си на член на УС на Синдиката на служителите в затворите в България депозира искане на УС с Вх. № 12586 / 07.09.2017г. пред ГД“ИН“, относно неизплатен извънреден труд и предявени заявления – претенции пред ГД „ИН“ за обезщетения за /временна неработоспособност и др. / без застрахователно покритие, поради несключен застрахователен договор към месец август 2017г., със следния текст:

 
„В края на 2016 г. бе издадена Заповед № 12689/20.12.2016г. по описа на ГД „ИН“, относно: Отстраняване на пропуски по отношение полагането и заплащането на извънредния труд на служителите, констатирани от вътрешния одит при Министерство на правосъдието.
 
Съгласно цитираната заповед в най-кратки срокове следва да бъдат предприети своевременно необходимите действия за изчисляване, съответно изплащане на положения извънреден труд над законоустановените размери (към настоящия момент 70ч. на тримесечен период и 280ч. годишно) и ограничаване на полагането на такъв от началниците на затвори и териториалните подразделения на ГД „ИН“.
 
След многократни запитвания от страна на членовете на Синдиката в цялата страна и след проверка установихме, че:
1. В голяма част от подразделенията на ГД „ИН“ са взети мерки да не се допуска надработване над законоустановения норматив.
2. Администрацията на териториалните подразделения, в които е допуснато надработване, преди издаването на Заповед № 12689/20.12.2016г. са извършили отчет
на положения над норматива извънреден труд на служителите, като същия е изпратен в
ГД „ИН“.
3. Към настоящият момент дължимите и изискуеми суми не са изплатени на служителите.
 
На основание гореизложеното, най-учтиво Ви молим в кратък срок да дадете отговор какви са намеренията на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, относно конкретна дата за изплащане на дължимите суми на служителите за положения извънреден труд над законоустановените норми“.
 
С документа адресиран до главния директор на ГД „ИН“ от УС на Синдиката на служителите в затворите в България се обръща внимание още на това, че поради липсата на подписан ДОГОВОР ЗА ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“ на личния състав към месец август 2017г., УС е в очакване на „проект“ на спогодба, „като възможен вариант за уреждане на евентуални спорове на основание депозираните в ГД „ИН“ ЗАЯВЛЕНИЯ – ПРЕТЕНЦИЯ за изплащане на обезщетения за настъпилите обстоятелства /събития/, предвидени от законодателя в основните елементи от фактическия състав на императивния чл. 24, ал.3 от ЗИНЗС, във вр. с чл. 184, ал.1 от ЗМВР“.{jcomments off}
 
„С цел икономия на време и избягване на съдебни дела, разноски, държавни такси в.т.ч. и адвокатски хонорари и др., се надяваме и вярваме, че поставените въпроси и претенции на служителите ще бъдат разрешени извънсъдебно в полза на двете страни“, се посочва в края на претенцията отправена от Ивайло Григоров в качеството му на член на УС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *