Позиция на ръкъводството на ГД“ИН“ по повод предстоящия протест на ССЗБ


На свое заседание ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, е приело позиция по повод предстоящия протест организиран от Синдикат на служителите в затворите в България.Становището е изпратено до министъра на правосъдието Зинаида Златанова и зам.-министъра на правосъдието отговарящ за затворите Илия Ангелов, с копие до Иван Петров – председател на УС на ССЗБ. С писмото на практика ГД“ИН“ по недопустим начин си присвоява правото да говори от името на Синдикат на служителите в затворите в Бългаария по отношение на приети решения и искания, които са въпрос на преговори с МП.По – долу публикуваме текста на писмото без редакторска намеса:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

На 25.10.2013г. от 14.00 часа е проведено събрание на УС на Синдиката на служителите в затворите в страната.На събранието е прието да се организира протест пред Министерството на правосъдието на 09.11.2013г. от 13.00ч. под надслов „Ела те при нас“.

Исканията на синдиката ще бъдат следните:

1.Повишаване със 100% на сумите за храна (порцион) от 60лв. на 120лв. – приравнени с тези на МВР.

2.Повишаване на сумите за допълнително възнаграждение, изплащани за специфични и утежнени условия на труд, като базата за процентно начисляване от 95лв. да стане 140лв. и изравняване на процента, с който се изплаща с този в ГД“Охрана“.

3.Повишаване на основните трудови възнаграждения на служителите с 25% предвид натрупаната инфлация и неиндексирането им през последните няколко години.

4.Включване на реално необходимите средства за подобряване и осигуряване на нормални и здравословни условия на труд, почивка, хранене и хигиена на служителите, материално-техническо обезпечаване, предпазни и защитни средства, униформено облекло и специализирана техника за нормално изпълнение на дейностите им, в съответствие с функционалните им задължения във всички звена на ГД“ИН“.

След проведено заседание на ръководството на ГД“ИН“ на 01.11.2013г от 09.00часа /главен директор, зам.-главни директори, началници на отдели и сектори/, се прие следното:

По принцип приемаме и подкрепяме за основателни исканията по т.1 и т.2, но не считаме, че сега е момента за протести, след като са водени разговори и е изяснено, че са предвидени средства в бюджет 2014г. за промяна на заповедта за специфични и утежнени условия на труд, след което ще има частично повишаване на трудовото възнаграждение, предвид покачване на първоначалната ставка и процентното изражение.Нямаме възможност предвид тежката финансова нестабилност на държавата , респективно на МП да предвидим средства на увеличаване на порциона за храна, тъй като става въпрос за повече от три милиона лева годишно.

Не считаме за сериозно и основателно исканията в т.3, точно в този момент да се желае увеличаване на трудовото възнаграждение с 25%.За същото се изисква сериозен финансов ресурс, който няма от къде да бъде предоставен.

По т.4 проявяваме разбиране и споделяме, че служителите в системата не работят в най-добрите условия или условия, които да отговарят на минималните изисквания за нормално полагане на труд.Отчитаме, че тези работни места са все по – малко и с разполагаемия годишен бюджет успяваме да подобряваме все по-голяма част от тях.

Не считаме, за основателно искането по останалата част от т.4.Няма служител на който не му е предоставена униформа, да е лишен от правото на почивка, да е лишен от време за храна и хигиена.Предоставили сме възможност да бъдат осигурени навсякъде предпазни, защитни и помощни средства /това се изпълнява от преките ръководители на съответните звана/.

Действително липсват средства за предоставяне на всички места на съвременна техника за откриване и предотвратяване допускането на забранени вещи, но това се прави на етапи всяка година.{jcomments off}

Ръководството на ГДИН счита, че поставените въпроси са решими, но това е невъзможно в рамките на една година и апелираме да не се протестира, предвид изнесеното по-горе и предвид тежката ситуация в страната.Смятаме, че по етапно решаване на проблемите е изпълнимо и същото е възможно в рамките на няколко години.

 

                                                                                                                 ГЛАВЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                                 ГЛАВЕН КОМИСАР

                                                                                                                                         МИТКО ДИМИТРОВ

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *