Правителството призна за проблеми на служителите в затворите и арестите


 

Близо три месеца след протеста организиран от Синдиката на служителите в затворите в България, Министерски съвет отговори на поставените от Синдиката искания и призна за съществуващи проблеми със социалните права на една категория служители в Министерството на правосъдието.

„Поддържаме и подкрепяме исканията Ви за това, че държавата следва да бъде по – ангажирана с проблемите и състоянието на системата на изпълнение на наказанията.Споделяме и проблемите в областта на социалните права, които не са осигурени в пълен обем.Същото е продиктувано от недостиг на бюджетни средства, които ще бъдат предвидени в бюджет 2013 година.”, се казва в позиция на Министерски съвет на Р.България, в отговор на протестната декларацията на УС на Синдиката на служителите в затворите в България до Министър председателя на Р.България по повод обявените в началото на месец юни протестни действия на служители от затворите и следствените арести под надслов „Европа и за нас!”.{jcomments off}

Като продължение на започналите на 10 юни 2012г. протестни действия в защита социалните и трудови права, и интереси на заетите в двете специализирани дирекции на подчинение на Министерството на правосъдието  / ГД”ИН” и ГД”Охрана”/, УС на Синдиката на служителите в затворите в България изпрати през месец юни декларации, до Министър председателя на Р.България,  Председателя на НС на Р.България, Министъра на правосъдието и Министъра на финансите.В писмата си до институциите Синдиката изрази протест срещу ниското заплащане на труда в системата на наказателно – изпълнителните органи, проблемите свързани с финансирането на структурите на ГД“ИН“ и ГД“Охрана“, прилагането на трудови стандарти в разрез с международното, европейско и национално трудово право по отношение на служителите в двете дирекции.

„Не приемаме за коректно и професионално упрекът, че не се спазват принципите на публичност прозрачност и ефективност при разходване на отпуснатите бюджетни средства.Досега никой от ръководството на ССЗБ не е отправил запитване до Министерството на правосъдието, респективно ГД”Изпълнение на наказанията как се разходват бюджетните средства”, коментират от кабинета на Министър председателя.

ССЗБ от своя страна изразява позиция, че такова официално запитване не е отправяно, но в рамките на провеждания социален диалог, нееднократно по време на срещи с отделните нива на компетентност, представители на Синдиката са обръщали внимание на въпроси свързани с договорите за централизирани доставки на хранителни продукти в МЛС с оглед завишените цени на доставяните стоки, „качеството” и нереално високите цени на служебното облекло, високите цени на телефонните услуги предоставяни на лишените от свобода, което е и основната причина за стремежа на лишените от свобода да ползват нерегламентирано мобилни телефони в МЛС и др, по отношение на част от които са предприети мерки от МП, което отчитаме като напредък във връзка със спазването на принципите посочени по – горе.

В отговора си до Синдиката, от кабинета на Министър председателя изразяват становище противно на твърдението на ССЗБ, че липсва гласност в работата на затворната администрация, като гаранция за преодоляване на корупционни практики.

В тази връзка Синдиката на служителите в затворите в България подчертава, че подкрепя всички действия на институциите, имащи за цел пресичане или ограничаване на корупционни практики в МЛС, но искането за „увеличаване на гласността в работата на затворната администрация” би следвало да се разглежда във всички аспекти по отношение на основните дейности на администрацията в МЛС и реформирането на системата като цяло, което налага по свободен достъп до пенитенциарните заведения от страна на НПО и медиите, което да гарантира по – широка осведоменост на обществото за ставащото „зад високите стени”.

На заседание на УС на Синдиката, в началото на месец септември ще бъде внесено за разглеждане предложение за подкрепа исканията за законодателните промени обявени от Синдикалната федерация на служителите в МВР т.м. и за внасяне на предложение за увеличаване на основните трудови възнаграждения на служителите в МП.

Писмото на МС до ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *