Активен диалог и взаимна подкрепа по конкретни проблеми на служителите обещаха от ГД“ИН“


На 19.07.2012 г. в административната сграда на ГД“ИН“, се състоя среща на представителите на УС на ССЗБ Иван Петров  – председател на УС, Христо Илков – заместник-председател, Стайко Славчев и Георги Стоянов – членове на УС, с гл. комисар Митко Димитров, главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. В срещата участваха и Пламен Костадинов – заместник – главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Свилен Цветанов – началник на сектор „Охрана и сигурност в затворите”, служители на отдел „ФРО” на ГД „Изпълнение на наказанията”.

Представителите на ССЗБ поставиха въпроси за:

– проектите на заповеди касаещи отчитането на работното време;

– предоставянето на защитно облекло и средства за индивидуална защита; изготвянето на правила за ползването на лични предпазни средства;

– осигуряване на ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд;

– вещевото доволствие;

– влошеното материално – техническото осигуряване, липсата  и/или лошото техническо състояние на средствата за охрана;

– конкурсните процедури за назначаване и преназначаване на служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“;

– изготвянето на предложение за промяна на  чл. 131 ал.2, от Наказателния кодекс, който се отнася за причинена телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност при или по повод изпълнение на службата или функцията му – да се добави „на служител на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ при или по повод изпълнение на служебни задължения“;

– конкретни проблеми, предложения и сигнали на членове на синдикални дружества;

Главен комисар Митко Димитров прие повече от поставените въпроси и аргументи като основателни, и пое ангажимент при постъпване на финансови средства, да бъде поетапно планирано подобряването на, материално – техническата база и условията на труд, както и да извършва проверка, по всеки сигнал свързан с проблеми от местен характер, с оглед превантивното им отстраняване и уеднаквяване позициите на ССЗБ, и ръководството на всички нива. От страна на главния директор, след изслушване на мотивите на ССЗБ, за нужда от промяна, бе получено уверение и поет личен ангажимент за решение на проблеми, относно преминаването от 24 на 12 часови смени, в посока, връщане на 24-вите смени.

На срещата представителите на Синдиката на служителите в затворите в България, получиха за разглеждане и съгласуване, Проект на заповед, относно, реда за разпределение на работното време в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби.

Конкретни ангажименти, по предложенията на ССЗБ във връзка с конкурсните процедури, за назначаване и преназначаване на служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, както и за обществените поръчки, от страна на професионалното ръководство не бяха поети.

В хода на срещата, представителите на ССЗБ изразиха мнение, че предприетите мерки за предотвратяването на корупционните практики в местата за лишаване от свобода се превръщат във важно мерило за успеха на реформиране на системата и за въвеждането на съвременни стандарти на прозрачност и контрол.

Срещата бе първа между представители на синдиката и професионалното ръководство, след протеста пред правосъдното министерство на 10 юни т.г.{jcomments off}

За нова среща, и с политическото ръководство ще настоява УС на ССЗБ, преди да вземе решение за продължение или отказ от бъдещи протестни действия.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *