Резюме от среща в ГД „Изпълнение на наказанията „


 
Вчера, 06.06.2017 г., ВрИД  главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) – Свилен Цветанов се срещна с представители на УС на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).
 
На срещата присъстваха  Свилен Цветанов – ВрИД гл. директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГД“ИН“), Нина Димитрова – началник на отдел „Финансово-ресурсно осигуряване“ (ФРО) в ГД“ИН“ и Христо Николов – гл. експерт „ТРЗ” в ГД“ИН“.
 
От страна на ССЗБ в разговорите участваха Христо Илков – председател на УС, Радослав Мартинчев – зам.-председател на УС, Десислава Любомирова – зам.-председател на УС и Ивайло Григоров – член на УС на синдиката.
 

На срещата бяха разгледани следните въпроси поставени от страна на ССЗБ:

 
–  Финансовото състояние към средата на 2017 год. на ГД“ИН“  /задължения, преразходи, икономии на ФРЗ и др./ ;
–  Неналичието на валидно възникнало застрахователно правоотношение между дружество – застраховател и ГД“ИН“, като застраховащ личният състав на ГД“ИН“;
– Разпределянето на работното време, неговото отчитане, компенсирането на работата извън редовното работно време на държавните служители в териториалните структури на ГД“ИН“.
 
По отношение на първия въпрос, на представителите на сдружението бяха представени прогнозни финансови анализи и разчети на реализираните икономии за първото шестмесечие на 2017 г.Страните постигнаха съгласие да се изготви предложение до Министерството на правосъдието, икономиите от ФРЗ съгласно нормативната уредба да бъдат разпределени за допълнителни възнаграждения на персонала за постигнати резултати в служебната дейност.
 
По втора точка, на въпрос защо 4320 служители от главната дирекция и нейните поделения у нас вече половин година нямат сключени застраховки, въпреки изричното изискване за това, записано в ЗИНЗС, представителите на ГД“ИН“ обясниха, че след като услугата по предоставяне на застрахователни услуги – групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби” е изтекла, на два пъти процедурата за възлагане на обществена поръчка е проваляна и не се е стигнало до подписване на договор.Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието е обявила нова обществена поръчка за предоставяне на застрахователни услуги – групова рискова застраховка „Живот“ за служителите на главната дирекция и териториалните й служби.Това на практика обаче, означава, че за неизбраният все още застраховател няма да настъпи задължение със задна дата за изплащане на задължения, които по принцип се изплащат по линия на застрахователната полица.{jcomments off}
 
По третия въпрос, във връзка със сигнали за положен извънреден труд над законоустановените по ЗМВР 70 часа на отчетен период, за минал период, стана ясно, че след извършена проверка от Дирекция „Вътрешен одит“ при Министерство на правосъдието са направени препоръки за овъзмездяване на труда положен от служители.В резултат на което от страна на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ са изискани необходимите справки и документи от териториалните й служби, и са предприети действия по съгласуване с Министерство на правосъдието за изплащане на дължимите суми.
 
Междувременно са проведени разговори и предстоят срещи на членовете на УС на ниво министър, заместник-министри.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *