П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗЮЛНЦ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”    ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 05.02.2022г. (събота) ОТ 13.00Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В КОНФЕРЕТНАТА ЗАЛА НА Х-Л ЕМЕРАЛД – С. РАВДА,  приВиж повече:

   

           ДО

           Г-Н ХРИСТО ИЛКОВ

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛКОВ,

         Български лекарски съюз изразява своята подкрепа към справедливите искания на Вашата организация за уеднаквяване на заплатите на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ с тези на работещите в МВР.Считаме, че желанията Ви за по-добри условия на труд и увеличаването на щатната численост поради критичното съотношение надзиратели-затворници в местата за лишаване от свобода, са обосновани, мотивирани и съвсем реалистично изпълними.

Виж повече:

„Свободата и справедливостта идват само при този народ, който е готов да ги получи. И не забравяйте думите на Апостола на Свободата Васил Левски „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“ Времето ще роди нов ред и той се постига чрез колективната съпротива и борба.“

Тези думи ще отекват по коридорите на Министерството на правосъдието още дълго.

Речта на зам.-председателя на Синдикат на служителите в затворите в България беше рядък пример за смелост и готовност за осветяване на непоносимото състояние на работещите в специализираните дирекции на правосъдното ведомство.

Виж повече:

   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

   Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи (СФСМВР) Ви поздравява по случай професионалния празник на работещите в системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието.

Виж повече:

Честит трети март! Да забравим разделение, различия и спорове! Да бъдем достойни и горди наследници на тези, които са отдали живота си, за да има днес България и български език! Нека да помним, да се прекланяме, да обичаме и да градим!Виж повече: