ДО Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР, От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България се обръщам към Вас, с искане да предоставите звуковият файл от срещата със синдикалните организации, която Министерството на правосъдието инициира на 3-ти юни 2022г.Виж повече:

О Т В О Р Е Н О   П И С М О   ДО Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   С КОПИЕ: ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ             УВАЖАЕМА Г-ЖОВиж повече:

Вчера, 18.02.2022 г., в заседателната зала на Министерство на правосъдието се проведе заседание на работна група по проект за Наредба за условията и реда за формиране и изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“. Първото заседание наВиж повече:

ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ КОПИЕ ДО: Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРЕМИЕР, УВАЖАЕМИ Г-Н  МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ, От тринадесет години Синдикат на служителите в България/ССЗБ/ поставя и призовава да се обърне внимание на проблемите наВиж повече:

Днес, на извънредно заседание, проведено в гр. София, Управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България взе следните решения: Присъединява се към протеста на 20-ти февруари пред Народното събрание и подкрепяме исканията на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи за увеличаване на основните възнаграждения наВиж повече:

ДО Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ДО Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДО КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИВиж повече:

Уважаеми членове на Синдикат на служителите в затворите в България, Обръщаме се към вас във връзка с огласяването на решението на Общото събрание за избор на нов Управителен съвет. С настоящото обръщение Управителния съвет изразява своите бъдещи намерения, обявява се срещу всякакви действия поддържащи дух на конфронтация и апелира заВиж повече:

ДО Г-Н ЯНАКИ СТОИЛОВ СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО С КОПИЕ ДО ПЕЧАТНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ З А Я В Л Е Н И Е От: Ясен Любенов Тодоров Качество: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ССЗБ ТелефонВиж повече:

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ                                                                             ПРЕССЪОБЩЕНИЕ                                   СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ ПИТА КОЛКО СТРУВАТ НОВИТЕ УНИФОРМИ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ      Синдиката на служителите в затворите в България поиска официално становище във връзка с постъпили сигнали отВиж повече:

Уважаеми колеги и членове на ССЗБ, Днес 19.05.2021г. се проведе заседание на УС, като приоритетно се разгледа постъпилия сигнал на електронната поща на УС, съдържащ данни за съмнения за финансови злоупотреби и други нарушения на дейността на УС (за съдържанието на сигнала са информирани всички дружества). На заседанието присъстваха всичкиВиж повече: