ДО Г-Н ЙОРДАНОВ, ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА  ГД “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“   Г-Н ГЛАВЕН ДИРЕКТОР, С настоящото писмо адресираме нашия протест относно уволнението на младши инспектор Емил Велков и водената от Вас политика в ГД „Изпълнение на наказанията“, която утвърждава безконтролна схема за натиск срещу представители на Синдикат на служителите вВиж повече:

Open letter – 04.10.23г. ДО Г-Н НИКОЛА ШМИТ, ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНИ ПРАВА ДО Г-Н ДИДИЕ РЕЙНДЕРС, ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНИ ПРАВА   УВАЖАЕМИ КОМИСАР ШМИТ, УВАЖАЕМИ КОМИСАР РЕЙНДЕРС, Синдикат на служителите в затворите в България е организация, работеща по насърчаването и защитата наВиж повече:

Свиквам заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 06.10. 2023 год. /петък/, от 10.00 часа в гр. София, в офиса на ССЗБ, в сградата на ДПФЗД, при следния дневен ред: Обсъждане и анализ на актуални теми и предприети действия на ССЗБ;Виж повече:

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СИНДИКАТ НА ПЕНИТЕНЦИАРНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА УС НА СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ГДИН НА УС НА СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МП НА УС НА СНЦ „ОХРАНА“   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Синдикат на служителите в затворите в България с писмо от 10.04.2023 г. отправи искане до Министерството наВиж повече:

ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА  ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР, С настоящото писмо Ви информираме, че на проведено заседание на УС, на 2 май 2023 г. беше обсъдена обстановката в подразделенията на ГлавнаВиж повече:

ДО  Г-Н АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРОВ ГЛ. РЕДАКТОР НА „КАПИТАЛ”   КОПИЕ ДО   Г-Н КРУМ ЗАРКОВ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА ПРАВОЪСЪДИЕТО   09.12.22г. , София                УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАЗАРОВ,        Пишем Ви относно публикация в електронното издание на „Капитал” отВиж повече:

Рег.98/14.11.2022г. ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-Н ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ София, 14 ноември 2022 г.   ОТВОРЕНО ПИСМО   УВАЖАЕМИ Г-Н  МИНИСТЪР, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМ.-МИНИСТЪР, УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ДИРЕКТОРВиж повече:

Рег. №90/24.10.2022г. ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ София, 24 октомври 2022 г.   ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ Относно: Проблемите и темите, обект на обсъждане на срещата в Министерството на правосъдието, проведена  на 21 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  МИНИСТЪР,Виж повече:

Рег.85/13.10.2022г. ДО Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   КОПИЕ ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДО МЕДИИ София, 13 октомври 2022 г.   ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР,Виж повече:

Рег.84/11.10.2022г.   ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДО Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР ПЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В 48-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   ДО МЕДИИ   София, 11 октомври 2022 г.   ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИВиж повече: