Решения на УС на ССЗБ от заседание на 21 май 2014 година


На 21 май 2014 г., в град Пловдив се проведе извънредно разширено заседание на Управителния съвет на Синдикат на служителите в затворите в България.На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, Контролната комисия, председателите на синдикални дружества, членове на сдружението.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за последващи конкретни действия, във връзка с готвените неясни промени, анонсирани в медийното пространство от Министерството на правосъдието и промяната на сменния режим на работа в териториалните служби на ГД“ИН“.

2.Обсъждане на предстоящата пресконференция на Управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България, на тема: Оценка на ситуацията – проблеми, решения и предизвикателства пред служителите в местата за лишаване от свобода.

3.Разни.

УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т. 1-ва от дневния ред:

1. Обявява протестна готовност от 22 май 2014г., с мотиви:

–  срещу едностранното нарушаване от страна на Министерството на правосъдието на Споразумението за сътрудничество със Синдиката на служителите в затворите в България.{jcomments off}

–  против немотивираната и ненавременна промяна в организацията на труд в структурите на Министерство на правосъдието засягаща членовете на СИНДИКАТА.

2. Да се пристъпи към стартиране на подписка във връзка с искането на служителите в ГД“ИН“, за отмяна на Заповед № ЛС-04-833 / 15.05.2014 год. на Зам. – министъра на правосъдието и Заповед № Л-5217 / 19.05.2014 год. на Гл. директор на ГДИН, касаеща преминаването от 24 часов на 12 часов сменен режим на работа в териториалните служби на ГД“Изпълнение на наказанията.

3. Събраните подписи да бъдат внесени в Министерството на правосъдието на 31-ви май. За целта служителите и синдикалните дружества, подкрепящи начинанието, трябва да изпратят бланките, които са събрали на адрес: офис Еконт, Пловдив, Район Южен, ул. Кукленско Шосе №12 или на на e-mail: sszb@abv.bg, като срокът за писмата е 29-ти май.

(Не номерирайте редовете с подписи в листата с бланките, номерата ще бъдат попълнени допълнително накрая след събирането на всички подписи)

4. Да излезе с предложение към Министерството на правосъдието да определи дата за провеждане на среща за започване на преговори с членовете на Управителния съвет, във връзка с  Раздел ІІ, Чл. 3., ал. (1), т.3 от Споразумение №90-00-420/18.12.2013 г. за сътрудничество между ръководството на Министерството на правосъдието и Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“.

5. Да инициира последващи протестни действия, като допълнително определи датите и формите на провеждане в зависимост от хода на събитията.

По т. 2-ра от дневния ред:

Определи за участници в предстоящата пресконференция на Управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България,  на тема: Оценка на ситуацията – проблеми, решения и предизвикателства пред служителите в местата за лишаване от свобода: Иван Петров, Цветан Михайлов, Георги Стоянов, Николай Тонев, Валентин Мартинов, Радослав Мартинчев, Иван Тошев, Олег Йорданов.

По т. 3-та от дневния ред:

Взе решение за предоставяне на средства за правна защита, относно наложено дисциплинарно наказание на физическо лице, член на Синдиката.

 

Бланка подписка  

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.