Решения на УС на ССЗБ от заседание на 21 май 2014 година


На 21 май 2014 г., в град Пловдив се проведе извънредно разширено заседание на Управителния съвет на Синдикат на служителите в затворите в България.На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, Контролната комисия, председателите на синдикални дружества, членове на сдружението.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за последващи конкретни действия, във връзка с готвените неясни промени, анонсирани в медийното пространство от Министерството на правосъдието и промяната на сменния режим на работа в териториалните служби на ГД“ИН“.

2.Обсъждане на предстоящата пресконференция на Управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България, на тема: Оценка на ситуацията – проблеми, решения и предизвикателства пред служителите в местата за лишаване от свобода.

3.Разни.

УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т. 1-ва от дневния ред:

1. Обявява протестна готовност от 22 май 2014г., с мотиви:

–  срещу едностранното нарушаване от страна на Министерството на правосъдието на Споразумението за сътрудничество със Синдиката на служителите в затворите в България.{jcomments off}

–  против немотивираната и ненавременна промяна в организацията на труд в структурите на Министерство на правосъдието засягаща членовете на СИНДИКАТА.

2. Да се пристъпи към стартиране на подписка във връзка с искането на служителите в ГД“ИН“, за отмяна на Заповед № ЛС-04-833 / 15.05.2014 год. на Зам. – министъра на правосъдието и Заповед № Л-5217 / 19.05.2014 год. на Гл. директор на ГДИН, касаеща преминаването от 24 часов на 12 часов сменен режим на работа в териториалните служби на ГД“Изпълнение на наказанията.

3. Събраните подписи да бъдат внесени в Министерството на правосъдието на 31-ви май. За целта служителите и синдикалните дружества, подкрепящи начинанието, трябва да изпратят бланките, които са събрали на адрес: офис Еконт, Пловдив, Район Южен, ул. Кукленско Шосе №12 или на на e-mail: sszb@abv.bg, като срокът за писмата е 29-ти май.

(Не номерирайте редовете с подписи в листата с бланките, номерата ще бъдат попълнени допълнително накрая след събирането на всички подписи)

4. Да излезе с предложение към Министерството на правосъдието да определи дата за провеждане на среща за започване на преговори с членовете на Управителния съвет, във връзка с  Раздел ІІ, Чл. 3., ал. (1), т.3 от Споразумение №90-00-420/18.12.2013 г. за сътрудничество между ръководството на Министерството на правосъдието и Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“.

5. Да инициира последващи протестни действия, като допълнително определи датите и формите на провеждане в зависимост от хода на събитията.

По т. 2-ра от дневния ред:

Определи за участници в предстоящата пресконференция на Управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България,  на тема: Оценка на ситуацията – проблеми, решения и предизвикателства пред служителите в местата за лишаване от свобода: Иван Петров, Цветан Михайлов, Георги Стоянов, Николай Тонев, Валентин Мартинов, Радослав Мартинчев, Иван Тошев, Олег Йорданов.

По т. 3-та от дневния ред:

Взе решение за предоставяне на средства за правна защита, относно наложено дисциплинарно наказание на физическо лице, член на Синдиката.

 

Бланка подписка  

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *