ССЗБ и МП стигнаха до съгласие да продължат преговорите по бюджет 2014


На 04.10.2013 година, в заседателната зала на Министерство на правосъдието заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова, заместник-министърът на правосъдието Илия Ангелов, експерти и членове на професионалните ръководства на ГДИН и ГДО се срещнаха с представители на Синдиката на служителите в затворите в България.{jcomments off}

На работната среща на обсъждане бяха подложени въпроси свързани с проекта на бюджет на Министерство на правосъдието за 2014г., респ. проектобюджетите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“ (ГДО). От страна на ръководството на МП, за първи път на синдиката беше предоставена подробна информация под формата на подробен анализ за финансовото състояние на министерството.В хода на срещата стана ясно, че министерството на правосъдието с писмо от 18.09.2013г. е представило проект на бюджет за 2014г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2015 и 2016 г. по политики и програми, които не са приети в представения вид от МФ.В тази връзка ръководството на МП изрази позиция, че към настоящия момент предложенията на Синдиката на служителите в затворите в България за допълнително увеличение на средствата за дейността на ГДИН и ГДО не могат да бъдат реализирани изцяло, като са предвидени средства единствено за:

 – недостига на разходите за персонал на ГДО, в т.ч. за „специфични условия на труд“, които не са получавани до 2012г.;

– осигуряване на средства за „специфични условия на труд“ на ГДИН, с цел изравняването им с тези на ГДО;

– обезпечаване изплащане на обезщетения на служители на ГДИН;

– необходимите разходи за храна (левова равностойност) в размер на 60лв. на служителите на ГДО и ГДИН.

По отношение на така представените разчети представителите на ССЗБ застанаха на твърдата позиция, че е крайно неудачно служителите на двете специализирани дирекции на подчинение на МП работещи при високи нива на натоварване и риск да бъдат в продължение на години най – ощетени в сектор „Сигурност“ и до голяма степен лишени от право на достойно заплащане и достойни условия на труд.

Представителите на синдиката подчертаха още, че е недопустимо в представената за разглеждане рамка по отношение бюджета на ГДИН, при определяне недостига на средства за полагащите се възнаграждения на лишените от свобода да са съобразени допусканията за изменение на минималната работна заплата, а по отношение на разходите за персонала, относно трудовите възнаграждения и социални плащания да не са отразени настъпилите инфлационни процеси и други показатели и фактори, което ще доведе до допълнително социално напрежение криещо огромни рискове.

При дебатирането, одобрение от страна синдиката срещнаха предложените от заместник – министър Илия Ангелов конкретни стъпки в търсене на възможни решения при сегашната проекторамка за пренасочване на средства по параграфи и оптимизация на щата в самите дирекции.

Ръководството на министерството и синдиката стигнаха до съгласие в следващите седмици да продължат взаимодействието си в рамките на министерството и извън него по първа точка от дневния ред, и продължат преговорите на следваща среща преди внасянето на проекта в парламентарната Комисия по бюджет и финанси .

По време на 4 часовата среща, като втора точка от дневния ред се поставиха на разглеждане текстовете на предложения Проект на Споразумение за сътрудничество между министъра на правосъдието и синдиката, уреждащ формите за сътрудничество, начините на взаимодействие, както и осъществяване на условията за социална дейност.По тази тема страните нямаха съществени различия и се постигна консесус, като варианта на споразумение предложен от ССЗБ получи одобрение и до края на следващата седмица ще бъде подписан от страните.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *