Покана – Общо отчетно – изборно събрание 2013


Управителния съвет на сдружение „Синдикат на служителите в Затворите в България“  / ССЗБ / – гр. Пазарджик,  на основание  чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква  Общо събрание на  27април 2013 г. / събота / от 12.00 ч. в Конферентния център на хотел „Лайпциг“ (leipzig.bg) в гр.Пловдив, Бул. „Руски” № 70,  при следния дневен ред :

1.   Отчет за дейността на Сдружението за периода  2010 год. – 2013 год.

2.   Финансов отчет на Сдружението за периода  2010 год. – 2013 год.

3.   Доклад на Контролната комисия  за извършена проверка на финансовия отчет на Сдружението

4.   Освобождаване от отговорност на  членовете на Управителния съвет на ССЗБ

5.   Промени в Устава на Сдружението

6.   Избор на членове на Управителен съвет на ССЗБ и Председател на УС

7.   Избор на членове на Контролна комисия на ССЗБ и Председател на КК

8.   Приемане на насоки за дейността на Сдружение ССЗБ през 2013 год.

9.   Разни

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от  ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.{jcomments off}

Материали за общото събрание ще бъдат предоставени на синдикалните дружества.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *