Във връзка с постъпили писмени сигнали до Синдикат на служителите в затворите в България от служители на затворите в гр.Белене и гр. Бургас и членове на Сдружението, в които сигнализират за недопустимо поведение, накърняващо правата и достойнството им, несъответстващо на моралните и правните норми на професионалното общуване, както и на заеманата длъжност на позволилите си го лица, изразяващо се в обида, заплаха, оказан психологически натиск при изпълнение на служебните задължения и унизително отношение в разрез с Етичния кодекс за поведение на държавните служители от ГД „ИН“ и ГД „Охрана“ към МП, ви информираме за следните предприети действия:
УС на синдиката изпрати преписи от сигналите, ведно с приложни писма, заведени в деловодството на ГД“ИН“ с рег. №15663/23.09.22г. и рег. №15894/28.09.22г., до главния директор на ГД“Изпълнение на наказанията“. Като пряко отговорен за ръководството и контрола на териториалните структури, към главен комисар Ивайло Йорданов е отправено искане за обективна, всестранна и пълна проверка по отношение на данните в сигналите, с оглед ангажиране на административна отговорност за извършени виновно, респективно констатирани нарушения.
От страна на УС на Синдикат на служителите в затворите в България е декларирано очакване за своевременно предоставяне на резултатите от извършената проверка по сигналите, предприетите по целесъобразност адекватни мерки и готовност за използване на допълнителни инструменти и мерки, при необходимост, за положително въздействие и контрол срещу подобни субективни прояви.
УС на ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *