Близо 200 000 дни неизползван отпуск имат служителите на затворите в България


Към месец декември 2017 г. неизползвания от служителите на ГД „ИН“ отпуск, натрупан през годините е 192 550 дни.
Това показват данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ предоставени на Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ) по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

В писмения отговор от данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ става ясно, че служителите на териториалните подразделения на дирекцията са положили извънреден труд за времето 2015-2017 г. както следва:

2015 год. – 351 977 часа
2016 год. – 703 955 часа
2017 год. – 415 847 часа

Информацията в предоставения отговор обобщава и общия брой на съдебни споразумения „спогодби“ сключени от служители на затвори и арести с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за положен но неплатен своевременно извънреден труд и общия размер на изплатените суми (компенсации) в т.ч. и осигуровки за посочения период възлизащи на 1948 бр. спогодби,  компенсирани с 1 923 825, 82 лв. от които за възнаграждение 1 249 237,54 лв. и осигурителни вноски за работодател 674 588,28 лв.

Липсва официална информация обаче, относно питането на Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ) за общия брой на депозираните изпълнителни листа по силата на съдебни решения срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ от служители на Министерството на правосъдието и общия размер на изплатените суми за извънреден труд по тях в т.ч. главници, лихви, осигурителни вноски, адвокатски хонорари, съдебни експертизи и разноски за периода от 2010 год. до момента. Като мотив за отсъствието на информация от ГД „ИН“ по конкретното питане е посочено обстоятелството, че статистика по исканата информация и изплащането на сумите се води от териториалните служби – затвори и ОС„ИН“.{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *