Позиция на ССЗБ-функционален анализ


ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

Синдикат на служителите в затворите в България, в качеството си на изразител на правата и интересите на служителите в ГД “Изпълнение на наказанията и ГД „Охрана и пряк участник в процесите по преодоляване на трудностите и проблемите на организационно-структурно ниво, в резултат на регистрирани предходни пропуски на политическите и управленски екипи, приветства предприетите от Вас действия по утвърждаване на двете работни групи с предмет на дейност – извършване на функционален анализ и утвърждаване на стандарт за охрана и сигурност в поверените Ви специализирани дирекции, съгласно постигнатите договорености.

Приемаме Вашето поведение, като акт на воля и намерения за начало на дългоочаквана и нужна реформа в Министерството на правосъдието. Считаме за наше задължение да обърнем внимание на необходимостта от създаване на възможност за включване на по-широк кръг участници в предстоящите процеси, като визираме съвместна работа в условия и ред, съобразно договореностите ни, както  и осигуряване на разумни срокове за изготвяне на стратегическите документи.

В тази връзка отправяме призив за създаване на условия, гарантиращи увеличаване на потенциала за изготвяне на комплексна оценка на състоянието на пенитенциарната система и службата, осъществяваща дейността по охраната на органите на съдебната власт. Подобен инструментариум ще осигури развитието на ведомствата, удовлетвори очакванията на българското общество, ще утвърди доброто име на институциите и ще отговори напълно на идеите на Вашите изявления.

Според нас системата на българските затвори е в перманентна криза, крайно подценявана и ресурсно осигурявана неадекватно на изискванията и завишените служебни задължения към работещите. Това от своя страна е причина да настояваме за постигане на политически консенсус между законодателна и изпълнителна власт, с цел преодоляване на пагубното схващане, че персоналът, зает в сектора за сигурност, е само разход за държавата. Настояваме да се провежда широк дебат с представители на съдебната власт, на синдикати, на НПО и експерти по отношение на бъдещото развитие на пенитенциарните институции, като самостоятелен правен отрасъл в системата на действащото право на Република България и автономна  структура в областта на Националната сигурност.

Обръщаме внимание, че системата на затворите все още носи последствията на така наречената „оптимизация“ на щатната численост от 2015-та г., която беше извършена без нужния предварителен анализ, създаде предпоставки за съдебни искове от страна на съкратените служители, а резултата противно на целта беше намаляване на щата, на надзорния състав.

Припомняме още, че през април 2018-та година, след демонстративно бягство на двама лишени от свобода от затвора в София и в резултат на исканията и протестите на Синдикат на служителите в затворите в България, подкрепени от всички работещи, Министерството на правосъдието на национално съвещание с началниците на затвори в страната и ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ обсъди спешни мерки за подобряване на работата в затворите и местата за лишаване от свобода, които просъществуваха само като обещания с политически привкус. Не бяха оповестени резултатите от направения анализ, не се предприеха необходимите промени.

При сложността на ситуацията тогава, не се постигна яснота за оценката на въздействието на последните промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, които модификации, по мнение на началниците на затвори за визирания период, са станали причина за нарушаване на баланса между осъдени лица  и надзорно-охранителен състав – в полза на осъдените лица, при цялата условност на констатацията.

Междувременно, докато безрезултатно призовавахме Министерството на правосъдието и държавата да възстановят контрола над събития и процеси, стигнахме до положение, при което проявите на заплахи, посегателства и насилие срещу служители от страна на подсъдими и осъдени лица, станаха част от ежедневната им дейност.

На този фон, при който различни фактори и интереси, от години се съчетават така, че да не доведат до безспорен и категоричен положителен резултат, Синдикат на служителите в затворите в България декларира готовност да подпомага усилията на Министерството на правосъдието за институционална реформа, но не и да участва в имитация на промяна, нито да приема условия на принуда под диктовка да предоставя информация и статистика, с която не разполага, и същата следва да се обработва и анализира от съответните служители и звена по компетентност, каквито спорадични претенции се прокраднаха на първата среща на работната група, на 11-ти февруари тази година.

Синдикат на служителите в затворите в България настоява също така и за изготвяне на описание на функционалния анализ, ясно дефиниране на критерии и същност, стъпаловидна структура и разумен времеви график, публичност, прозрачност и категорично определени цели. Считаме, че изброеното ще обезпечи създаване на система от обективни критерии за професионализъм и почтеност, на мотивационни механизми за поощряване  и подпомагане на професионалното развитие, без които предпоставки, напускането на вече обучени и подготвени кадри ще се задълбочава все повече, превръщайки се в основен рисков фактор.

Изразяваме вяра в чистите Ви намерения и увереност, че осъзнавате Вашата отговорност, чиято конюнктура, освен да защитавате по-добре нашите икономически и социални интереси, вмества и задължението да върнете чувството за ред и сигурност в затворите, като се насочите към съвместна и продуктивна работа със Синдикалната ни организация, за да се елиминира възможността за  допускане на грешки, за които ние, служителите, плащаме определена цена, а институциите губят своя облик и отслабват.

 

С уважение, от името на Управителния съвет на ССЗБ:

 

гр. София                                                                Ясен Тодоров………..

14.02.22г.                                                                /Председател на УС на ССЗБ/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *