Заседание на УС на ССЗБ – 12 март 2011


На редовно свое заседание, УС на Синдикат на служителите в затворите в България състояло се на 12.03.2011 година, разглеждайки точките от дневния ред, анализирайки фактите, отчитайки дискриминационното отношение спрямо служителите в ГД“ИН“ от страна на държавата и явното нежелание на Министерство на правосъдието за създаване на ефективни механизми за осъществяване на по-активен социален диалог в структурите на ГД“ИН“, направи следния извод :                                         

От встъпването на новото правителство на власт до момента са проведени няколко срещи с политическото и професионално ръководство на МП.Конституирания през втората половвина на 2010 година Съвет за социално партньорство проведе три заседания, като на поставени въпроси от ССЗБ за решаване относно издигане на социалния статус и защита на професионалните права на служителите до момента няма резултат.Вместо да се решават конкретни въпроси темите се размиват в процеса на разговор и се отлагат в необозримото бъдеще.

Взе решение:

Имайки предвид липсата на воля за решаване на повдигнатите въпроси пред МП, да бъдат предприети конкретни действия включващи информиране на институциите в Р.България и използване на всички законни механизми за разглеждане на възникнали трудови спорове и неспазване правата на отделни групи служители.{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *