С искане за среща с Министъра на правосъдието започва подготовката за протестни действия на ССЗБ


ДО

Г-Н КРУМ ЗАРКОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА  ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР,

С настоящото писмо Ви информираме, че на проведено заседание на УС, на 2 май 2023 г. беше обсъдена обстановката в подразделенията на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и гласувано с голямо мнозинство в подкрепа на протести, в отговор на водената политика в системата на затворите. Представителите на структури на синдиката сигнализираха за промени в организацията на охрана в местата за лишаване от свобода и арестите в страната, оказващи негативно въздействие върху нивото на сигурност, трудовите права и стреса на работното място. Те съобщиха и за проблемите, които ще последват – просрочените отпуски ще се увеличат, нарастващ брой опитен персонал, напускащ службата, спадане нивото на мотивация и т.н.

„…постоянно се работи в недокоплект. Напусналите служители плюс колегите, които са на школа, плюс тези, които са в болнични, са повече от едно отделение отсъстващи. Това води до голямо натоварване на останалите служители. С цел да се покрият липсващите служители, се оголват постовете и се намалява сигурността в затвора. За да няма извънреден труд и да се запълни наряда, в отпуск излиза само по един човек от отделение“ – пише в писмото си председателят на синдикалното дружество – Враца.

„ Броя на застъпващите служители от НОС беше съкратен от 19 на 17. За през нощта 15. В зоната с повишена сигурност, вместо двама, е един надзирател, другият при нужда е КО или ДГН. Охраната на външни постове е от наряда, охраната на доживотно осъдени е от двама надзиратели, а на друг тип осъдени и от един надзирател.“ – се казва в писмото на заместник – председателя на секцията в Бобов дол.

„В работния график няма предвидени служители, които да сменят постовите, за да ползват регламентираните си почивки (физиологични почивки, време за отдих, време за хранене). Това важи и за нощните дежурства.“ – съобщават в писмото си служителите от Стара Загора.

„Огромно напрежение, натоварване, преумора и невъзможност за физическо и психическо възстановяване преди следващ наряд“ – отчитат като резултат от промените в последните месеци от затвора в град Пазарджик.

Писмата и споделените примери са десетки и преповтарят възникналите проблеми.

Във връзка с горното и като вземаме предвид:

  • продължаващото Ви отношение, показващо отричане ролята на синдикатите, като представителен глас на служителите, и в нарушение на споразумението подписано със синдикалните организации, правилата за организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в МП и директивите на ЕС относно правата на служителите за информиране и консултиране;
  • отказа Ви да отговорите официално на изпратените от нас документи по засегнатите по – горе теми и други въпроси, свързани със служебните и социално икономическите права и интереси на държавните служители в подчинените Ви дирекции;
  • отчитайки напрежението в надзорно – охранителния състав,

Ви приканваме да насрочите до 10 май 2023 г. среща, с оглед решаване на възникналите въпроси, а на основание приетите решения, и избягване на ефективни протестни действия в системата на затворите след тази дата.

  1. ССЗБ поддържа становището и намира за напълно оправдано искането на персонала с охранителни функции за незабавно преразглеждане на обявените мерки за строги икономии в структурите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, маскирани като реформа в българската пенитенциарна система и наложени под претекст – създаване на „по-хуманни“ условия за работа на надзирателите с промяна на работните графици.

Намаляването на часовете извънреден труд на всяка цена, на практика представлява намаляване на разходите за безопасност. По наше мнение, което се подкрепя и от мненията на огромното мнозинство от действащите главни надзиратели, командири на отделения и служителите на изпълнителски длъжности, поставянето в риск на живота и здравето на персонала в затворите и арестите, и безопасността на лицата изтърпяващи наказания, не изисква допълнителна обосновка. В края на тримесечието имаме ситуация на реално намаление на разходите за извънреден труд в повечето звена, но намаляването му допълнително увеличи уязвимостта на персонала и излага на риск дейностите засягащи правата на лишените от свобода. Или с други думи, докато от една страна, налагате промени под претекст – създаване на „по-хуманни“ условия за работа на надзирателите, от друга, одобрявате допълнително намаляване на персонала в работните смени, с цел съкращаване на разходи, което влошава условията на труд и увеличава натоварването и чувството за несигурност в състава.

        2. ССЗБ отправя ново искане към Министерството на правосъдието, във връзка с предложения законопроект за бюджет 2023 г. на служебното правителство, за запознаване с разчетите и стандартите за финансиране на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ /основно трудово възнаграждение, плащания с постоянен характер, стимули обвързани с резултати и оценка на представянето, щатна обезпеченост, капиталови разходи и подобряване условията на труд и др./

        3. ССЗБ настоява за незабавно и безусловно прилагане на принципа на „НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ“ към всякакви прояви на агресия към персонала в различните направления на дейност в местата за лишаване от свобода, арестите, Главна дирекция „Охрана“.

        4. ССЗБ, като осъзнава, че обществеността трябва да бъде запозната с проблемите в затворите, които често са невидими и подценени, но имат ключова роля в ежедневната работа по поддържане на сигурността в затворите и ресоциализацията на лишените от свобода, и като отчита важността на служителите, правото им на безопасно работно място, да говорят за заплахите, корупцията и други нередности, обявява готовност за провеждане на протестни инициативи в град София и останалите градове на страната след 10 май 2023 г.

С уважение: Ясен Тодоров /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС НА ССЗБ/

03.05.23г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *