Съобщение до медиите


    По повод широкото медийно отразяване във връзка с подготвяните от правителството промени в Закона за МВР, покачващото се напрежение в сектор „Сигурност“ и чувството на несигурност в обществото, като една от организациите категорично възразяващи срещу предложенията за изменение и допълнение на Закона за МВР, УС на Сдружение „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” взе решение и излиза със следната позиция:

1.Подкрепяме всички досегашни становища, изразени от СО в МВР, участващи в ССП в МВР, в процеса на промяна на Закона за Министерството на вътрешните работи.
 
2.Противопоставяме се категорично на текстовете, предвиждащи възможност за нарушаване на социални и икономически права на служителите в сектор „Сигурност“, без предварителен анализ и оценка на въздействието от тяхното прилагане, с което се създава реална опасност за понасяне на преки и косвени щети не само от нашите членове, но и в качеството ни на граждани на Р.България.
 
3.Споделяме мнението, че общественото доверие към институциите призвани да гарантират правовия ред и вътрешната сигурност в България е силно намалено, че държавата, чрез своите регулиращи органи, не се справя с решаването на тежките системни проблеми в сектора и често ги задълбочава, с отсъствието на ясна стратегия, стандарти и отчитане на конкретния капацитет.
 
   От казаното до тук се налага категоричния извод, че непрекъснатите промени като самоцел през годините, не постигнаха поставените цели и без излишна скромност можем да заявим, че резултатите и перспективите от предлаганите изменения са непредсказуеми.
 
   В това сме категорични и настояваме за отговорно решение и призоваваме народните представители да вземат предвид множеството наши протести и изразяваните многократно официални становища, мнения на пресконференции и изявления в медиите.
 
   Иначе не ни се дава друга възможност, освен да предприемем всички позволени от закона протестни действия.{jcomments off}
 
07.03. 2016 год.                                                                                              УС на ССЗБ
гр. Пловдив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *