Позиция на ССЗБ


Уважаеми колеги, приятели, симпатизанти, членове на Синдикат на служителите в затворите в България,
От няколко дни в публичното пространство се разпространява проект на план на МП, за оптимизация в ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, който по всяка вероятност ще бъде представен в МФ, с цел да удовлетвори условието за „пари срещу реформи“ на правителството в оставка. Освен сумата от 300 лв., като финансово изражение на искането за актуализация на възнагражденията, плана предвижда сериозни мерки с различен характер, които вероятно дават обяснение на казаното пред медиите, от Министъра на правосъдието, след срещата във финансовото министерство, на 01. 07. 22г., “ че са нужни още по-амбициозни реформи от обсъжданите до този момент“.
За Синдикат на служителите в затворите в България, като организация, е от изключителна важност да бъде изяснено как се стигна до почти изцяло новия план, който беше предоставен на вниманието на УС, на поредната среща в МП, миналия петък. В тази връзка днес УС на ССЗБ входира заявление по ЗДОИ, с Рег. № 95-00-88/11.07.2022. по описа на МП, с което Ви запознаваме по-долу. Считаме, че по този начин, с получаването на отговор на зададените въпроси и предоставянето на исканите документи, ще създадем условия с мотивите и обстоятелствата, които са съпътствали и очертали новия план за оптимизация, да се запознаят и съставят мнение всички заинтересовани страни в т.ч. гражданите на Република България.
В допълнение.
Използването на активността на синдикалните организации в опит за реформа, изразяваща се в постоянен натиск за съкращения и икономии без анализ на процесите, структурата и причините за състоянието на двете специализирани дирекции ГДИН и ГДО, всеки път ще е толкова или по-неуспешен от всеки предишен експеримент, до тогава докато не се приложи модела за изготвяне на план, по начина предложен от Синдикат на служителите в затворите в България. По-конкретно, в диалог, с участието на всички заинтересовани страни вътре в системите, външни експерти, предварителни финансови и др. анализи, и наличие на систематизирани данни за организационните процеси и функционални задължения по направления на служителите във всички структури. Това по повод официалната позиция на управляващото мнозинство в 47-то НС, която от самото начало постави повишението на трудовите възнаграждения под условие от реформи, и очакваните спекулации в професионалните среди, от които трябва да се разбира, че едва ли не, ако ССЗБ се е въздържал от активност и всеобхватност в своите предложения, очакваната реорганизация нямало да се случи. Но това съвсем не е така. Стоим зад всяко предложение, което се съдържа в депозираните над 30 документа на организацията от началото на годината до МП, МФ, НС, МС, ГДИН и ГДО. В този смисъл, не отричаме оценката ни като УС за необходимост от промени и съпротива срещу пороците, които организацията ясно формулира от много години насам. Ни най-малко обаче, последното не означава, че сдружението следва да носи отговорност за това, че винаги се прави най-лесното – съкращаване на персонал, обикновено на най-незащитените позиции и с най-ниските възнаграждения, което по никакъв начин не решава толкова комплексни проблеми и е лош атестат за предлагащия.
Каквото и да се случва в следващите дни и месеци, смятаме за важно да се има предвид следното: формулировки, като „споделени административни услуги“ напр. и др. се съдържат в документи на международни финансови институции, които имат изготвени анализи по поръчка на различни български правителства. В документите се съдържат оценки по отношение на процеси и препоръки изразяващи се в предложения за въвеждане на модели на управление на дейности, на човешките ресурси, на счетоводните работи и на информационното обслужване, различни от наследените от времето на социалистическата система. Съдържат се препоръки свързани със съобразяване на статута на длъжностите според нивото на риск, организирането на обществените поръчки и др.
Нямаме никакви очаквания доколко успешно ще се реализират и какъв ще е резултата от анонсираните, неизвестни в цялост, намерения. Надяваме се и не изключваме като философия тези идеи да са правилни. Напротив. Някои от тях изглеждат повече от логични. Убедени сме обаче, че като времеви хоризонт и като технология на прилагане са предварително осакатени или направо обречени на провал.
В заключение.
Исканото увеличение на заплащането остава. То няма особена, да не кажем никаква връзка с коментираното по-горе. Освен това, че става удобен повод да се обвърже с условие, нямащо нищо общо с инфлацията, която по данни на НСИ е около 15%, но всъщност е по-висока. Под каква форма и механизмите, по които ще се случи, са отговорност на политиците. Като хора всеки от нас изразява гражданската си позиция на избори. Като УС преди дни с ленти на реверите казахме от името на гласувалите ни доверие: „Ние служим на България, не на политическите партии“. Като синдикална организация имаме устав и членове, които определят нашите действия. Те са публично обявени като позиции и последователно изпълнявани като замисъл.
И последно.
По отношение на различното поведение на синдикалните организации. Просто е. Ние, ако имахме еднакъв маниер, нямаше да бъдем четири организации, щеше да има една.
УС на ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *