Позиция на ССЗБ до институциите


ДО

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДО

Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО

КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ ДО :

РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ

ДЕПУТАТИТЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОРДАНОВА,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИ В НС,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

На 05 февруари 2022г. се проведе редовно Общо събрание на СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, за отчитане дейността на сдружението през периода 2020г. – 2021г. и за избор на Управителен съвет и Контролна комисия.

Във връзка с горното, като избрани нови органи на управление за периода на следващия 3 годишен мандат, апелираме към всички институции и парламентарно представени политически сили с отношение към проблемите и поставените от Синдикат на служителите в затворите в България искания, изразени в изпратени по-рано до Вас писма, за вземане на решения в подкрепа на нашите усилия за запазване на социалния мир, стабилност в пенитенциарния сектор  и ползотворно социално партниране.

През последните години, нееднократно, основните политически сили заявяваха готовност да подкрепят предложенията на синдикалните организации в сектора за сигурност, с цел спокойно и ефективно функциониране на службите от първостепенна обществена важност. Ето защо, още веднъж се обръщаме към всички Вас, с апел за трезва и разумна преценка на всяко послание и всяко действие, които касаят целия секторСигурност.

Призоваваме по време на предстоящите процедури и консултации по приемане на Бюджет 2022 г. и бюджетната рамка за следващите три години, всички институции и политически сили да стигнат до единна позиция, гарантираща повишаване, предвидимост и равнопоставеност на заплащането на труда, гарантиране на правата и цялостно финансиране, очертаващо съзидателна посока на развитие и възстановяване на достойнството, себеуважението, чувството за справедливост на служителите в целия секторСигурност, като професионална група. Процес, за който настояваме отдавна, пряко свързан със сигурността на гражданите и широко анонсираните секторни политики и предизборни обещания.

 

С уважение, от името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България и всички 171 делегати на ОС.

 

08.02.2022 г.                                                Председател на УС на ССЗБ : ……….

гр. София                                                                                             /Ясен Тодоров /

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *