Заявление за членство (приложение 2)


СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA

e-mail: sszb@abv.bg

До 

Управителния съвет

на ССЗБ

                                                                   

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА СИНДИКАЛНО ЧЛЕНСТВО

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(месторабота и длъжност) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(aдрес за кореспонденция)

 

Тел/GSM:…………………                E-mail:……………………………………

 

Уважаеми  членове  на Управителния съвет на ССЗБ,

Желая да бъда приет/а за член на Сдружение Синдикат на служителите в затворите в България.

Запознат/а съм и приемам Устава и Правилника на ССЗБ.

Заявявам, че съм съгласен/а ежемесечно да заплащам членски внос в определения размер за ССЗБ.

С членството се задължавам да спазвам Устава на ССЗБ, вътрешната уредба на синдикалната организация и да спазвам решенията на синдикалните органи.

 

Дата :                                                                                      С уважение : 

 

Председател на УС на ССЗБ……….

/Ясен Тодоров/

Файла можете да изтеглите от: ТУК

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                              

                      

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *