В Министерството на правосъдието предстои създаване на Съвет за социално партньорство


В Министерството на правосъдието предстои създаване на Съвет за социално партньорство

В Министерството на правосъдието предстои създаване на Съвет за социално партньорство и утвърждаване на Правила за организацията и дейността му. Като членове на Съвета е предвидено да участват представители на ръководството на министерството, на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, на Главна дирекция „Охрана”, на Държавно предприятие Фонд „Затворно дело”, синдиката на служителите в затворите в Р България, синдиката на служителите в Главна дирекция „Охрана” в Р България, федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации и синдиката на работещите по трудово правоотношение в местата за лишаване от свобода. Членове на Съвета могат да бъдат и представители с делегирани права от служители, нечленуващи в изброените по-горе синдикални организации.


В тази връзка служителите, нечленуващи в тези синдикални организации, могат да излъчат представители, които на 07.04.2010 г., в заседателната зала на Министерството на правосъдието, от 11.00 часа, да вземат участие в създаването на Съвета за социално партньорство.

Виж_повече

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *