ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ССЗБ СЕ СРЕЩНАХА С КОМИСАР ДИМИТРОВ


На 14.04.2011 г. в сградата на ГД“ИН“ се проведе среща между представители на ССЗБ и Директора на ГД“ИН“ Митко Димитров.От страна на ССЗБ в срещата участваха Иван Петров, Христо Илков, Георги Стоянов, Цветан Михайлов – членове на УС на ССЗБ и Емил Велков – представител на синдиката в ССП към МП.

Обсъдени бяха актуални проблеми на служителите от Дирекцията.

Ръководството на дирекцията към момента не се ангажира с конкретен отговор по въпросите свързани с работното време и неговото отчитане с мотива, че промяната на нормативните документи регламентиращи разпределението и отчитането на работното време е извън компетентността на главната дирекция.

Бяха разисквани възможности за решаване на проблема свързан с  недокомплекта в някои подразделения с пренасочване съобразно нуждите, на щатове от по – малко към по – натоварените териториални звена.

По въпросите за снабдяването на служителите с униформено облекло, защитни и предпазни средства бе получено уверение за търсене на възможност за тяхното осигуряване.

Представителите на ССЗБ и Дирекцията бяха единодушни по въпроса касаещ увеличаване на порциона за храна.След аргументирано анализиране на въпроса от страна на представителите на ССЗБ, Ръководството на ГД се ангажира същия да бъдат представени за разглеждане пред МП.

Предложението на ССЗБ за актуализиране на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд също срещна разбиране с уговорката, че в условията на финансова криза при каквито функционира системата е неизпълнимо при съществуващата бюджетна рамка за 2011г.

По проблема с продължаващото негативно отношение на ръководители на териториални подразделения, към представители на синдиката, Директора прие аргументите на ССЗБ за нуждата от подобряване на социалния диалог с цел бързо и ефективно решаване на проблемите на служителите.

ССЗБ запозна Директора и с изпратени от председатели на дружества до УС сигнали по проблеми от местен характер и неспазването на действащи заповеди от началници на териториални подразделения.

Засегнати бяха още въпроси относно неизгодните договори за доставка на хранителни продукти в МЛС, стопанисването и реда за зареждане с продукти на затворническите лавки, обществените поръчки за вещевото доволствие, условията и реда за развитие в професионалната кариера, възможността за преразглеждане на корпоративния договор с МобилТел ЕАД за ползване на телекомуникационни продукти и услуги от служители на МП, с цел подобряване на специалните отстъпки и преференции. 

В края на срещата Г-н Митко Димитров изрази готовността и желанието на ГД за срещи от подобен вид за превантивно отстраняване на проблеми.{jcomments off}

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *