Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ – осъдена да заплати извънреден труд за минали години


Уважаеми колеги,

През 2010г. Започнахме дълга, но справедлива съдебна битка срещу нарушените ни трудови права. Изминахме един сложен и противоречив път за отстояване правата на служителите. Няма да е преувеличено да кажем, че се нагърбихме и с една обществена мисия.

Факт, е първото спечелено дело против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министъра на правосъдието, по предявени искове за заплащане на суми представляващи възнаграждение за положен извънреден труд.

В съдебно постановление Софийски градски съд ПОТВЪРЖДАВА решението от 27.06.2011г. по гр. д. № 13259/ 2011г. на Софийски районен съд, 119 състав, в обжалваната част, с която Главна дирекция „И. на Н.” е осъдена да заплати на В.Й.К.: на основание чл.211, ал.5 ЗМВР, вр. чл.20, ал.4 ЗИН (отм.) и чл.19, ал.2 ЗИНЗС сумата от 1892.80 лв., представляваща възнаграждение за извънреден труд за периода 01.10.2007 г. – 30.06.2010 г., ведно със законната лихва от 14.12.2010 г. до окончателното плащане, на основание чл.86, ал.1 ЗЗД сумата от 379.59 лв., представляваща лихва за забава върху горната главница за периода от падежа на всяко месечно плащане до 14.12.2010 г., на основание чл.78, ал.1 ГПК сумата от 413.37 лв., представляваща съдебни разноски.
Решението не подлежи на касационно обжалване.{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *