Днес, на извънредно заседание, проведено в гр. София, Управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България взе следните решения: Присъединява се към протеста на 20-ти февруари пред Народното събрание и подкрепяме исканията на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи за увеличаване на основните възнаграждения наВиж повече:


ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА   УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР, Синдикат на служителите в затворите в България, в качеството си на изразител на правата и интересите на служителите в ГД “Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана“ и пряк участник в процесите по преодоляване на трудностите и проблемите на организационно-структурно ниво,Виж повече:


Свиквам извънредно заседание на УС на Синдикат на служителите в затворите в България, на 15.02.22г., 12:30 часа., в офиса на ССЗБ, намиращ се срещу сградата на ГД“ИН“. Основни въпроси за обсъждане ще са Бюджет 2022г. и общата политика по доходите в сектора за сигурност. Ще бъде обсъдена необходимостта от преминаванеВиж повече:


ДО Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ДО Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДО КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИВиж повече:


Уважаеми членове на Синдикат на служителите в затворите в България, Обръщаме се към вас във връзка с огласяването на решението на Общото събрание за избор на нов Управителен съвет. С настоящото обръщение Управителния съвет изразява своите бъдещи намерения, обявява се срещу всякакви действия поддържащи дух на конфронтация и апелира заВиж повече:


Синдикат на служителите в затворите в България избра нов Управителен съвет на провелото се Общо отчетно-изборно събрание в с. Равда, на 05.02.22г. Дневният ред на събранието съдържаше 5 точки: 1. Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2021 г.; 2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и годишeн счетоводенВиж повече:


П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗЮЛНЦ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”    ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 05.02.2022г. (събота) ОТ 13.00Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В КОНФЕРЕТНАТА ЗАЛА НА Х-Л ЕМЕРАЛД – С. РАВДА,  приВиж повече:


Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 20. 10. 2021 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Павел баня, в конферентната зала на „ПРО“ ЕАД при следния дневен ред: 1. Обсъждане и анализ на проведената среща в Министерство на правосъдието. ВземанеВиж повече:


Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 30. 07. 2021 год. /петък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС“ИН“ – Областна пробационна служба, бул. “ Македония “ № 21А. Дневен ред: 1. Представяне и запознаване съсВиж повече:


ДО Г-Н ЯНАКИ СТОИЛОВ СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО С КОПИЕ ДО ПЕЧАТНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ З А Я В Л Е Н И Е От: Ясен Любенов Тодоров Качество: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ССЗБ ТелефонВиж повече: