ДО Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ДО Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДО КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИВиж повече:


Уважаеми членове на Синдикат на служителите в затворите в България, Обръщаме се към вас във връзка с огласяването на решението на Общото събрание за избор на нов Управителен съвет. С настоящото обръщение Управителния съвет изразява своите бъдещи намерения, обявява се срещу всякакви действия поддържащи дух на конфронтация и апелира заВиж повече:


Синдикат на служителите в затворите в България избра нов Управителен съвет на провелото се Общо отчетно-изборно събрание в с. Равда, на 05.02.22г. Дневният ред на събранието съдържаше 5 точки: 1. Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2021 г.; 2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и годишeн счетоводенВиж повече:


П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗЮЛНЦ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”    ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 05.02.2022г. (събота) ОТ 13.00Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В КОНФЕРЕТНАТА ЗАЛА НА Х-Л ЕМЕРАЛД – С. РАВДА,  приВиж повече:


Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 20. 10. 2021 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Павел баня, в конферентната зала на „ПРО“ ЕАД при следния дневен ред: 1. Обсъждане и анализ на проведената среща в Министерство на правосъдието. ВземанеВиж повече:


Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 30. 07. 2021 год. /петък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС“ИН“ – Областна пробационна служба, бул. “ Македония “ № 21А. Дневен ред: 1. Представяне и запознаване съсВиж повече:


ДО Г-Н ЯНАКИ СТОИЛОВ СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО С КОПИЕ ДО ПЕЧАТНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ З А Я В Л Е Н И Е От: Ясен Любенов Тодоров Качество: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ССЗБ ТелефонВиж повече:


ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ                                                                             ПРЕССЪОБЩЕНИЕ                                   СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ ПИТА КОЛКО СТРУВАТ НОВИТЕ УНИФОРМИ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ      Синдиката на служителите в затворите в България поиска официално становище във връзка с постъпили сигнали отВиж повече:


ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ   Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 26.06. (събота) 2021г. от 13.00 ч. в залата на ресторант „Тайгър Хаус“ –Виж повече:


Прессъобщение до медиите Уважаеми медии, Във връзка с постъпил сигнал до Управителния съвет и Контролната комисия на Синдикат на Служителите в Затворите в България за наличие на данни, за неправомерно разходвани финансови средства на Сдружението, Ви информираме, че към настоящия момент Ивайло Григоров е временно отстранен от длъжностите Председател иВиж повече: