Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България

TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

 ДЕКЛАРАЦИЯ

ССЗБ декларира, че не приема каквито и да било действия, целящи уронване престижа на сдружението. Всякакви квалификации и злонамерени коментари на ръководители от териториалните служби на ГДИН относно  представители на местни структури на ССЗБ и техни действия, целящи манипулиране членовете на синдикалната организация, за каквито сигнали получаваме от някои дружества, считаме за неразбиране същността на синдикалната дейност и откровен опит да се принизи значението и.

Няма да позволим оказване на какъвто и да било неоснователен натиск над членове на сдружението, както и използване на синдиката, за разрешаване на  вътрешни конфликти. Това, освен всичко друго, тълкуваме като вмешателство в работата на ССЗБ и за в бъдеще ще предприемаме нужните действия  за защита на всеки наш член, като в същото време  уведомяваме надлежно за подобни прояви МП и институциите, които преценим в рамките на ЕС.

Нашите действия до тук , за постигане целите на организацията са законосъобразни и породени единствено от  желание за разрешаване на тежките проблеми, пред  които са изправени служителите в системата на ГДИН и очакваме това да се случва в дух на партньорство!                                                                                                                  

24.04.2010г.                               УС на ССЗБ                         Председатели на СД   


 

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
гр. Пазарджик, ул. “ Ивайловско шосе” - Затвора e-mail : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

До УС
на С Ф С М В Р
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на ССЗБ

Ние членовете на ССЗБ декларираме пълна и безусловна подкрепа на вашите искания в откритото писмо до ръководителите на МВР и държавата. Проблемите, които ви съпътстват съществуват и при нас в ГД „Изпълнение на наказанията”. Тук също имаше декларирана готовност за диалог от страна на ръководството, но на практика такъв все още няма. Създават се всевъзможни пречки и изисквания пред нас за започване на диалог, както и дежурното оправдание, че пари няма. Пред нас също остро стои проблема с материално-техническото обезпечаване на служителите. Полагането на извънреден труд и неговото отчитане е дискриминационно, дори в по-голяма степен отколкото е в МВР. Вещевото доволствие е голям проблем, който съществува от 2003 година. Изразява се в крайно недостатъчно количество и видове произведени артикули, като по този начин нито един служител не може да изпълни цялата сума от лимита, а остатъка отива незнайнио къде. Субективното отношение към членове на ССЗБ е проблем, който се появи от момента на създаване на синдиката. Освен това,  в системата на затворите в България, служителите са лишени от всякаква възможност за отдих за себе си и семействата си в съществуващата почивна база на Министерство на правосъдието. Докато в МВР обикновеният служител може да си позволи да почива заедно със семейството си, то при нас това е практически невъзможно, заради невероятно високите цени, като по този начин почивката остава приоритет само за хора на високи постове , както от ГД „Изпълнение на наказанията” така и от Министерство на правосъдието.
Заплащането на труда ни, добавките за храна и вещево доволствие са идентични с тези в МВР и се определят от Закона за МВР, затова ние подкрепяме изцяло искането за увеличение на тези суми.

Предвид казаното дотук, ние, членовете на Синдиката на служителите в затворите в България декларираме, че ще застанем рамо до рамо с вас във всички обществени прояви на Синдикалната федерация на служителите от МВР с пълния ни капацитет от членове и симпатизанти.

09.02.2010.г. УС на ССЗБ

 

До Зам. Министъра на
Правосъдието на
Република България
Христо Ангелов

ДЕКЛАРАЦИЯ


от Управителния съвет на ССЗБ

Членовете на ССЗБ ще направим своеобразен мирен протест на 12.12. 2009 г. от 9,00 ч. до 11,00 ч. на същата дата, като проведем Митинг пред сградата на ОД на МВР – гр. Пазарджик, с адрес площад „Съединение”. Смятаме, че сме ощетени при разпределяне на работното време и най-вече отчитането му, размера на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд, сумата за храна и други.

Много от тези проблеми сме изпратили в писмен вид на министъра на правосъдието с молба за среща, но и до момента не сме получили покана за такава. Най – важното ни искане, чрез този протест е започване на диалог с Министерство на Правосъдието .

Мнението ни е, че всички проблеми, засегнати в декларацията на СФС МВР, касаят и нас в пълна степен.

Организираният от нас Митинг НЯМА политическа насоченост или политически искания.


…………….2009г. УС на ССЗБ                Председател:………........

                                                                            /Илия Божилов/

 
До УС
на С Ф С М В Р
Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на ССЗБ

Уважаеми колеги,

Декларираме, че членовете на ССЗБ ще подкрепим исканията на синдикатите в МВР, като направим своеобразен протест на 12.12. 2009 г. Тъй като на същата дата сме насрочили Общо събрание на ССЗБ, което ще се проведе в гр. Пазарджик, имаме намерение от 9,00 ч. до 10,00 ч. на същата дата да протестираме пред сградата на ОД на МВР – гр. Пазарджик. Надяваме се, че ще получим подкрепа на Синдикално дружество на СФСМВР – гр. Пазарджик, като ги очакваме до нас.

Мнението ни е, че всички проблеми, засегнати в декларацията Ви, касаят и нас в пълна степен. Смятаме, че и ние сме ощетени при разпределяне на работното време и най-вече отчитането му, размера на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд, сумата за храна и т.н. Много от тези проблеми сме изпратили в писмен вид на министъра на правосъдието с молба за среща, но и до момента не сме получили покана за такава.

Осъзнавайки важността на проблемите и необходимостта от вземане на спешни мерки, ние заставаме до Вас, защото сме убедени, че заедно можем повече.

25.11.2009.г. УС на ССЗБ
 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на Съюза на надзирателите на затворите в България

Уважаеми колеги,

Декларираме, че членовете на ССЗБ ще подкрепим исканията на СФСМВР, като се включим активно в подписката и в националния митинг на 27.09.2009 г.

Нашето мнение е, че всички причини, изтъкнати в декларацията Ви, поради които ще се проведе протеста в двете фази, се отнасят в пълна степен и за нас – служителите в Министерство на правосъдието.


Осъзнавайки важността на проблемите и необходимостта от спешни промени в НК, ние заставаме до Вас, защото сме убедени, че заедно ще успеем да постигнем целите си.


УС на ССЗБ

17 Сеп 2009г.

 
Още статии...