ДО
                                                                                          Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
                                                                                          МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                          ДО
                                                                                          Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
                                                                                          ВИЦЕПРЕМИЕР И
                                                                                          МИНИСТЪР НА
                                                                                          ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                                                                                          ДО
                                                                                          Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
                                                                                          ВИЦЕПРЕМИЕР И
                                                                                          МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
                            
                                                                                          ДО
                                                                                          Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ
                                                                                          МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

                                                                                          ДО
                                                                                          Г-ЖА  МАРГАРИТА ПОПОВА
                                                                                          ПРАВОСЪДИЕТО  ПРАВОСЪДИЕТО
                                       

                                                                 
    Уважаеми  господин министър-председател ,
   
    Уважаеми господа вицепремиери
   
    Уважаеми господин министър на отбраната ,
   
    Уважаема госпожо министър на правосъдието ,   На 16.09.2010 г. от 10.00 часа Синдикалната Федерация на служителите в МВР, Националният Синдикат на Пожарникарите в България „Огнеборец”, Българска офицерска легия ”Раковски” и Синдикатът на Служителите в Затворите в България, организират дискусия на тема „Професионални и социални проблеми в условията на криза пред държавните служители от МВР, МП и военнослужащите от Министерство на отбраната”.

  От името на  Управителните съвети  на нашите организации най-учтиво Ви каним да участвате в дискусията.

След дискусията ще бъде дадена пресконференция.
Дискусията ще се проведе в зала 1 на хотел „Родина”.

За контакти : 983-44-45;  359 879 002 800;  e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

                     089 2 232 965 , факс 032/271 672  , e-mail : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Проект за дневен ред.                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС
                                                                  НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА
                                                                  СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР:
                                                                 
                                                                                                    Валентин Попов

                                                                  ПРЕЗИДЕНТ  НА  НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ
                                                                  НА ПОЖАРНИКАРИТЕ  „ОГНЕБОРЕЦ”:

                                                                                                     Любомир  Еленков

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  БЪЛГАРСКА
                                                                  ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ „РАКОВСКИ”:

                                                                                                       кап. Иван  Милов

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  УС
                                                                   НА СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  
                                                                   В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

                                                                                                        Иван  Петров

 


                                                                                                                               Проект !

                                                             Д Н Е В Е Н      Р ЕД                                                      

Начало  - 10.00 ч.

1.Състояние на  структурните звена в МО, МВР, „ГДИН” – окомплектоване с личен състав, материално-техническо осигуряване (социален статус на служителите).

2.Проблемът с натрупаните отпуски от преди 2010 година, които няма да могат да бъдат ползвани след 31.12.2011 година;

3.Стратегия на правителството за нужда от   промяна на І-ва категория труд  в по-ниска за служителите работещи по ЗМВР и ЗОВС;

4.Обсъждането на промени в обезщетенията при пенсиониране и напускане и увеличаване на осигурителния стаж;

5.Незаплащането на нощния труд и времето на разположение;

Кафе-пауза – 12.30 – 13.00 ч.

6.Липсата на представителство на държавните служители работещи по ЗМВР и ЗВС в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

7.Разнопосочната нормативна уредба на професионалните и социални права  на държавните служители от МВР и ГДИН  и военно служещите.

Приключване на дискусията - 15.00 ч.

Пресконференция -15.00 ч.

 

 

                                  СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
                       гр. Пазарджик, ул. “ Ивайловско шосе” - Затвора   e-mail : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.                                                                                               До
                                                                                               УС
                                                                                               СФС М В Р
                                                                                               РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                                                         Д Е К Л А Р А Ц И Я


                                               от Управителния съвет на ССЗБ

                           
                     Уважаеми колеги,

       Ние, членовете на Синдикат на служителите в затворите в България, декларираме пълна подкрепа на протеста на 20.03.2010 год. С тази декларация ССЗБ изцяло се присъединяваме и декларираме своята съпричастност към него. Нека го наречем „Нашият протест”, тъй като смятаме, че изложените от Вас 11 въпроса в по-голямата си част засягат и нас, служителите в Министерство на правосъдието.
      Декларираме, че активно ще вземем участие в протестните действия, инициирани от Вас, защото се борим за една и съща кауза и защото "Заедно можем повече"!
                                                                                        Управителен съвет
10.03.2009г.                                                                      на Синдикат на служителите
Пазарджик                                                                        в затворите в България
 
 

                                     Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България

                       TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

    

                                            ОБРЪЩЕНИЕ НА УС НА ССЗБ

Уважаеми колеги , членове на ССЗБ , по повод зачестилите напоследък сигнали до УС на Сдружението и председателите на СД свързани с проблеми на служители от различен характер и по различни поводи , се обръщаме към Вас с молба да оцените водената от нас последователна и конструктивна политика за постигане целите на организацията и решението ни , като управително тяло да поставяме пред политическото и професионално ръководство въпросите засягащи работещите в българските затвори , арести и пробационни служби на приоритетен принцип.

УС на ССЗБ ще положи усилия и ще разработи  собствена програма чрез която ще можете подробно да се запознаете с визията ни за развитие на СО , за подобряване ефективността на местните структури и проблемите разрешаването на които ще бъдат основна наша цел подредени по важност.

Вече Ви уведомихме за създаването на Съвет за социално партньорство към МП и заявената готовност от страна на професионалното ръководство да се премине към конкретно обсъждане и разрешаване на проблемите на служителите.Това е факт , който разчитаме , като сигнал , че ще започне реален и ефективен диалог и МП и ГД”ИН” приемат ССЗБ за равноправен и пълноценен партньор.

За ползотворната ни работа с други организации и  медиии ще се убедите след реализиране в близко бъдеще на съвместните ни проекти.

За пореден път споделяме с Вас разбирането си , че СО сме всички ние и ще постигнем резултата , който желаем тогава , когато всеки осъзнае това и поеме своята отговорност.В тази връзка желаем да ни информирате за вашите мнения и предложения свързани с работата на ССЗБ и подавате сигнали относно проблеми от трудово-правен характер  до УС и председателите на СД. 

Декларираме готовността си да защитаваме всеки един член на СО , който е лоялен към представляваната от нас структура и съвестно и отговорно изпълнява своите задължения като служител на МП.  Настоящото обръщение приемете , като израз на поетия от нас ангажимент да бъдете добре информирани , да има прозрачност в управлението на Синдикат на служителите в затворите в България и той да се изгражда и развива на демократични принципи.

Желаем Ви Успех !

13.07.2010г.                                                                                                                              УС на ССЗБ

 
                                    Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България
                                   TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

    

                                                                                 До       

                                                                                 Печатни и електронни медии в РБългария


 
   Уважаеми дами и господа редактори и журналисти на независими и свободни българси медии ,

   На 27.04.2010г. „Синдикат на служителите в затворите в България” навършва една година от своето създаване.Официалната регистрация на Сдружението в съда преди една година позволи за първи път в историята на затворите в България упражняващите професии в системата на ГД”ИН” към МП  да имат възможност да участват и развиват своя организация, чрез която да отстояват и защитават свои основни социално-икономически и трудови интереси и права в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна. Този повод и желанието ни публично да поздравим всички членове и симпатизанти на нашето младо сдружение ни накара да потърсим съдействие  от вас с надеждата , че това може да стане факт  чрез вашата медия , за което предварително благодарим.

     Пожелаваме живот и здраве на онези колеги ,които показват висок морал , ценностни качества и  успяват да преодолеят всички препятствия за да изпълнят достойно своя служебен дълг.В същото време благодарим на всички свои членове , симпатизанти и съмишленици в лицето на сродните на нас синдикални организации за тяхната подкрепа , оказаното доверие и помощ за реализиране на предприетите от нас инициативи и действия за постигане целите на Сдружението.

         Едновременно  с  това за пореден път използваме случая да изкажем нашата готовност да работим съвместно с всички институции в РБългария за разрешаване на тежките проблеми , пред които са изправени работещите в пенитенциарната система  и които със съжаление отбелязваме , че се задълбочават .

26.04.2010г.                                                                                                     УС на ССЗБ

Пазарджик                                                                                                       Председатели на СД

 
Още статии...