Действия на ССЗБ

В Затвора гр. Бобов дол  по инициатива на СД е проведена кампания за събиране на средства нужни за подпомагане на колегата пол. Светослав Светославов заради нуждата от започване на спешно лечение на тежко заболяване. Поради това, че събраните средства се оказват недостатъчни, след като разгледа постъпила от Председателя на СД2 гр.Бобов дол Г.Стоянов молба и приложените към нея документи, УС на ССЗБ взе решение и беше отпусната парична помощ в размер на 600 лева, които да покрият необходимата сума от 2000 лв.

 

 
Действия на ССЗБ

Уважаеми колеги, внезапно днес e връчена заповедта за пенсиониране на председателя на СПСД - Враца и председател на Синдикално дружество (СФСМВР) № 001 РУП АЕЦ Козлодуй - Габриел Димитров.

Ние от Синдикат на служителите в затворите в България в знак на съпричастност, изразяваме възмущението си към подобен род деяния срещу служители развиващи активна синдикална дейности и заставаме в подкрепа на пол.Габриел Димитров.

За нас няма съмнение, че внезапното пенсиониране на Габриел Димитров е свързано с куража му да издигне глас и разкрие истини прикривани и премълчавани досега, както и с настояването на СФСМВР да бъдат гарантирани трудовите права  и осигурени добри условия на труд на служителите в МВР.

ССЗБ подкрепя декларация на СФСМВР !

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СФСМВР

Синдикалната федерация на служителите в МВР изказва възмущението и категоричното си несъгласие с наложилата се порочна практика в ОДМВР – Враца да се използват възможностите на ЗМВР за пенсиониране на синдикални активисти на СФСМВР и за разчистване на лични сметки от позиция на силата и служебното положение. При поредния случай беше внезапно пенсиониран Габриел Димитров, председател на първото учредено синдикално дружество в СФСМВР един ден след даденото от него интервю за в. „Труд” без каквито и да било мотиви или нарушения от страна на Димитров.
 
Служителят е произволно уволнен, независимо, че има и други служители от същото структурно звено, изпълняващи същите условия за пенсиониране. След пенсионирането на Димитров съществуващият недокомплект в АЕЦ – Козлодуй се увеличава допълнително. СФСМВР заявява твърдата си подкрепа за Габриел Димитров и проявената от него активна гражданска и синдикална позиция. СФСМВР заявява категорично, че административният произвол, прилаган от комисар Росен Иванов, удобно прикрит зад буквата на закона, представлява опасен прецедент за отношението на МВР към развитието на синдикалната дейност в МВР и реална заплаха за развитието на демократичните процеси в МВР и в цялото общество.
 
Създаването на страх от различни репресивни мерки спрямо служителите на ОДМВР - Враца, които отстояват правата си, буди недоумение в ХХI век. Употребата на принципа „няма човек - няма проблем” не може да прикрие истината, че в ОДМВР – Враца със знанието на комисар Иванов служители работят на 24-часови смени, като им се отчитат 16 отработени часа и по този начин служителите са сериозно ощетени и демотивирани да работят. Изразяваме недоумението си от проведения от комисар Иванов „вот на доверие” към самия него и считаме, че това е незаконен механизъм, чрез който се осъществява психологически натиск над служителите в ОДМВР - Враца. Настояваме служителите на ОДМВР – Враца да не бъдат ползвани за психологически опити и провокации от страна на ръководството на Дирекцията. Напомняме, че при подобни случаи на психологически „експерименти” в съседната ОДМВР – Плевен рязко се покачи нивото на стреса и броят на самоубийствата на служители на МВР. Настояваме комисар Иванов да заяви публично истинските мотиви, довели до пенсионирането на Димитров, както и ръководството на МВР да назначи съвместна проверка със СФСМВР на начина, по който се осъществява провеждането на социалния диалог в ОДМВР – Враца и на начина, по който се отчита работното време в ОДМВР – Враца и при констатиране на нарушения от страна на комисар Иванов да му бъде потърсена съответната дисциплинарна отговорност.
 
Призоваваме ръководството на МВР незабавно да предприеме мерки за преустановяване на порочната практика за произволно и немотивирано пенсиониране на служители в МВР и да прекрати възможността за уволнение на синдикални активисти на СФСМВР заради тяхната синдикална дейност. Очевидно е, че настоящия ЗМВР дава свобода на ръководителите на структурни звена за безнаказана и произволна саморазправа и разчистване на лични сметки с неудобни за ръководството служители. Заявяваме, че ще защитим докрай правото на Габриел Димитров да изрази свободно позицията си относно условията на труд в ОДМВР – Враца, като ще му осигурим нужната обществена и медийна трибуна. Благодарим на редакцията на в. „Труд” и лично на г-жа А. Заркова за обективното и професионално отразяване на професионалните проблеми на служителите в МВР и заявяваме, че репресиите по места не ни плашат и няма да спрем да казваме истината, такава каквато е. 15 декември 2010г. УС НА СФСМВР гр. София


 
Действия на ССЗБ

                                                              

                     Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България

                                                PRISONS EMPLOYEES TRADE UNION OF BULGARIA

                * 4004 гр. Пловдив бул. „Македония” № 21а – ОС”ИН”   ( +359892232965, факс 032/271 672 )
                                                                     е-mail : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
                                                                           www.sszb.eu


                                                                                                    До  Управителния съвет
                                                                                                    На  СФСМВР
   Уважаеми колеги и приятели,  

   Уважаеми господин Грозев, 

   Искам от името на УС на ССЗБ  и лично от мое име да Ви поздравя с успешно приключилата Национална конференция на СФСМВР , а Вас господин Грозев  с избирането Ви за Председател на Управителния съвет на СФСМВР! За нас Вие сте изключително важен партньор и високо ценим помощта , която ни оказвате  за развитието на нашата синдикална организация. Надяваме се и занапред , както и до сега да бъдем рамо до рамо във всяко начинание за защита на трудовите и социално- икономически права на нашите членове. 

  Пожелавам успешна и ползотворна работа на новия екип на УС на СФСМВР!

  Още веднъж искам да Ви уверя ,че можете да разчитате на нашето  сътрудничество и подкрепа .

 29.11.2010 г.                                                                                Председател на УС на ССЗБ : Иван П.Петров
 гр. Пловдив

 

                                               

                      Синдикат на служителите в затворите в България

                                                                                           ДО
                                                                                           УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
                                                                                           НА СФСМВР

                                                             ДЕКЛАРАЦИЯ     

Уважаеми колеги ,

Ние членовете на Синдикат на служителите в затворите в България за пореден път изразяваме нашата солидарност с Вас.

Продължаваме да настояваме за изработване на ясна управленска визия за провеждане на реформи гарантиращи изграждането и развитието на съвременни , полиция и пенитенциарна система в страната ни , както и  повишаване на професионалния и социален статус на държавните служители  по ЗМВР.

В същото време намираме за недопустимо ясно изразеното нежелание на отговорните институции за водене на официален диалог , по  стоящите пред нас общи проблеми на служителите в МВР и МП , както и зачестилите прояви на оказване на натиск върху представители на синдикалните организации.

Затова ние декларираме своята подкрепа относно съвместните  действията на СФСМВР и SNPPC  и настояваме  :

-    Да започне реален ефективен социален диалог и съвместна работа със синдикалните организации за решаване на поставените от нас проблеми .

-     Да се извърши промяна на глава ХХ от ЗМВР, като в нея да бъде задължително включен функционален имунитет на синдикални членове, участващи в синдикалните ръководства и управителните органи на СО съгласно чл. 333, ал. 3 КТ.

Считаме , че промените , предложени от страна на СФСМВР и SNPPC  са в съответствие с европейските и други международни правила и затова ще продължим да подкрепяме всички законови средства за постигане на общите ни цели.

11.11.2010 г.                                                                                               УС на ССЗБ

 

                                       Синдикат на служителите в затворите в България
                                                   

                                                               ОТВОРЕНО ПИСМО
                                     

                                                                      До медиите

Ние, членовете на Синдикат на  служителите в затворите в България (ССЗБ) подкрепяме исканията на СФСМВР и ще участваме в протестния митинг, организиран от федерацията на 07 ноември 2010 год. от 12:00 часа в градинката до сградата на МВР в София , след което минавайки покрай Министерство на правосъдието ще продължим нашето  шествие до храм паметника „Александър Невски”.

Ние служителите от българските затвори , следствени арести и пробационни служби , вследствие на продължителния и труден процес на реформиране на пенитенциарната система , натрупаните от десетилетия нерешени проблеми , влошено материално – техническо обезпечаване и недостиг на служители ,  сме поставане в ситуация задължаваща ни да осигуряваме необходимия ред и спокойствие в тези заведения и изпълняваме  служебните си  задължения без да разполагаме с необходимия ресурс , на предела на физическите  и психическите ни възможности.Вече две десетилетия неясните стратегии и програми за развитие на местата за лишаване от свобода и постоянно променящата се нормативна уредба  не дават положителен резултат нито за системата , нито за подобряване на професионалния и социален статус на служителите в сектора.

 Във връзка с прилагането на практики от различните нива в ръководството чрез които се нарушават  приети и утвърдени трудови норми нашите основни искания са  :

-    Да се отчитат и заплащат  пълния обем отработени часове , времето на разположение , учебни занятия, мероприятия свързани със служебните задължения на персонала.
-    Положения извънреден труд  да се полага , отчита и заплаща в съответствие с КТ и ЗМВР.
-    Да бъдат дадени ясни гаранции за ползване на платения  годишен отпуск от служителите при реда и условията в КТ.

Считаме , че е необходимо също да бъдат предприети мерки за:

-    Окомплектоване на състава съобразно нуждите на структурните звена.
-    Подобряване на материално техническото обезпечаване .
-    Прозрачност при назначаването и развитието на кадрите в системата .

Недопустимо е да продължават да бъдат грубо погазвани трудовите права на хората посветили се на тежката професия надзирател в страна член на ЕС!

Надяваме се на подкрепа и разбиране от обществото във връзка с поставените от нас справедливи искания  !

05 Ноември 2010 г.

 
Още статии...