Действия на ССЗБ

Синдикалните дружества на Синдикат на служителите в затворите в България – гр.Варна и Синдикалeн Алианс Сигурност в МВР – гр.Варна и, с подкрепата на Община Варна, Дирекция “Младежки дейности и спорт” организират дарителска кампания за събиране на дрехи, обувки и консумативи за деца и младежи от социалните домове в гр.Варна. Кампанията е отворена към всеки и ще се проведе през периода 21.11.2011год. – 09.12.2011год. Събирателният пункт се намира в база “Младежки дом” с адрес бул.”Цар Освободител” 27. Изискване към дрехите и обувките е да бъдат чисти и здрави и сортирани по размер съобразно възрастовите групи, както следва: от 5 до 11 год., от 12 до 15 год., от 16 до 19 год. Към кампанията се събират играчки, памперси, миещи и перилни препарати, необходими за децата /от 0 до 3 год./ от Дом за медико - социални грижи „Виница”.

 
Действия на ССЗБ

                                                                                                             До Министъра на правосъдието

                                                                                                             Копие: До Гл.директор на ГД „ИН“

 

                         д е к л а р а ц и я

 

При наследена практика на пасивност и незаинтересованост към професионалните и социалните проблеми на служителите в българските затвори, арести и пробационни служби, в период от две години Министерство на правосъдието демонстрира отказ от постигане на споразумение със Синдикат на служителите в затворите в България, за равнопоставеност между участниците в социалния диалог и започване на реални действия за решаването на натрупаните проблеми.

В тази връзка на 15.11.2011 год.,  на свое извънредно заседание УС на ССЗБ ,прие следната декларация;

 

 

Уважаеми приятели,

От ССЗБ използваме случая с навършването на 132 години от създаването на МВР, да Ви поздравим, като същевременно пожелаем здраве и благополучие на Вас и Вашите семейства!

Изразяваме нашата признателност и уважение към всички органи на реда, работещи за осигуряването на обществения ред и спокойствието на хората!

Честит празник!

                                                                                                                                  УС на ССЗБ

 
Действия на ССЗБ

Уважаемa редакция,

Относно статията “86 кандидати се бориха за 5 места за надзирател в бобовдолския затвор”, от Синдикат на служителите в затворите в България заявяваме, че заплатите на надзирателите не са колкото обявените от началника Зебеков. Начинаещ надзирател се назначава като стажант до преминаване на курс на обучение, което често продължава повече от една година, и възнаграждението, което получава, е около 380 лв.

Надзирател от редовия състав, какъвто се визира в статията на най-висока длъжност, от най-висока степен и с максимален стаж с всички добавки към възнаграждението не получава повече от 850 лв. Като се има предвид враждебната среда и контингентът, с който работят надзирателите, лошите битови условия /доказано най-лошите в ЕС/ и редица други предпоставки, считаме, че заплащането е недостойно за една съвременна европейска пенитенциарна система.

В ежедневната си дейност надзирателите се сблъскват с многобройни проблеми, за които ССЗБ многократно е сигнализирал МП, но досега не са решени.Един от тези проблеми е неправилното отчитане на работното време, а от там и на положения извънреден труд /за дежурство от 24 часа, което де факто е около 25 часа на НОС, се зачита и заплаща само 20 часа/. По този повод от служители на затвора в Бобов дол вече има заведени няколко съдебни иска. Лошото материално-техническо състояние на средствата за охрана, лошата база и пренаселеността на МЛС, както и голямото текучество, са друг фактор утежняващ работата на надзирателите.

Иван П. Петров, председател на Управителния съвет на ССЗБ

Източник: В - к Струма 

 
Действия на ССЗБ

Уважаеми г-н Главен директор,

Активизирането на социалния диалог е една от приоритетните задачи на Синдикат на служителите в затворите в България, а основна функция  на социалния диалог е сътрудничеството между страните за решаването на трудовите и социални проблеми.

Със задоволство посрещнахме ясно изразеното от Ваша страна разбиране и желание за сътрудничество по преодоляване на натрупаните проблеми в ГДИН и считаме, че бъдещето на едно такова сътрудничеството, особено наложително в периоди на икономически и социални затруднения, каквито преживява страната е в неговото редовно функциониране и превръщането му в неизменна и постоянна част от отношенията ни.

 
Още статии...