Действия на ССЗБ

Във връзка с разпространена в медиите информация, ние, представителите на ССЗБ, като активно защитаващи правата на служителите в затворите, се обявяваме срещу заявените от вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков необосновани намерения, засягащи и ограничаващи социалните права на служителите в МВР.

ССЗБ категорично не одобрява и не приема всякакви действия целящи намаляване на платения годишен отпуск на служителите в МО, МВР и МП и ще се противопостави твърдо на подобно решение.
 
Действия на ССЗБ

С Писмо изх. № И-820/0034-(0525) /09.12.2011г., от Дирекция "Инспекция по труда" - Варна, ССЗБ е уведомен за резултатите от извършена проверка по повод на депозирания от Синдиката Сигнал за нарушения на трудовото законодателство спрямо служители в сектор "Арести" - Варна.

 
Действия на ССЗБ

Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ) и Синдикален алианс сигурност в МВР (САСМВР) организират благотворителен базар за събиране на средства за децата на загиналите и инвалидизирани при и по повод изпълнение на служебните си задължения, наши колеги и приятели.

 
Действия на ССЗБ

Уважаеми представители на българските медии,

От създаването си през 2009 година до днес, Синдикат на служителите в затворите в България се стреми да запознае Министерство на правосъдието с проблемите на работещите в пенитенциарната система служители и съвместно с политическото и професионално ръководство да търси пътища за тяхното разрешаване.

 

Синдикат на служителите в затворите в България се обявява против всяко необосновано отнемане на социални и професионални компенсации на служителите в сектор Сигурност и не приема предлаганите от МС промени в условията за пенсиониране на държавните служители по смисъла на ЗМВР и ЗИНЗС.

Синдикат на служителите в затворите в България се обявява против , едностранното вземане на решения в отсъствието на диалог с участници, които са пряко заинтересовани от съответното законодателно предложение и в знак на синдикална солидарност, заявява своята подкрепа за протеста на КНСБ и КТ”Подкрепа” на 30 ноември.

УС на Синдикат на служителите в затворите в България призовава всички служители да изразят своя протест срещу пенсионната реформа изпълнявайки служебните си задължения с трикольорни ленти.

 
Още статии...