Oбщи събрания

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.04. (събота) 2021г. от 13.00 ч. в залата на ресторант "Тайгър Хаус" - гр.Пазарджик при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 
Oбщи събрания

                                                                            

                                                                                  О Б Я В А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик , на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква Общо събрание на 18 септември 2016 г. / неделя / от 12.00 ч. в конферентната зала на хотел „Трявна“ в гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" 46
При следния Дневен ред:
 

О  Б  Я  В  А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 от Устава на ССЗБ  свиква  Общо Събрание,  което ще се проведе на 08.02.2013 год. / събота /, от 12.00 ч.,
в гр. Пловдив , Хотел " АЛИАНС " , бул. " Васил Априлов " № 7, при следния       

Д н е в е н     р е д:

 
Oбщи събранияНа 27 април 2013г. /събота/ от 12:00ч. в Конферентния център на Хотел "Лайпциг" - гр.Пловдив се проведе Общо отчетно - изборно събрание на Синдикат на служителите в затворите в България. На събранието присъстваха 73 делегати, представители на синдикални дружества на сдружението. Събитието бе уважено от журналисти от различни медии, които се запознаха с дейността на организацията.

 
Oбщи събрания

Управителния съвет на сдружение „Синдикат на служителите в Затворите в България“  / ССЗБ / - гр. Пазарджик,  на основание  чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква  Общо събрание на  27април 2013 г. / събота / от 12.00 ч. в Конферентния център на хотел „Лайпциг“ (leipzig.bg) в гр.Пловдив, Бул. „Руски” № 70,  при следния дневен ред :

 
Още статии...