Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията
1 Становище по Проект на наредба ДВПР
2 Становище на ССЗБ относно ВПРЗ в ГД"ИН"
3 Становище ЗИДЗМВР
4 Становище до Министъра на правосъдието
5 Становище до Комитетът против изтезанията към Съвета на Европа (КПИ)
6 Становище във връзка с изготвяне на нов Правилник за прилагането на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС)
7 Становище относно : изплащането на допълнителни възнаграждения и осигуряването на безплатна предпазна храна и противоотрови по см. на /ЗИНЗС/
8 Становище относно : прилагането на Заповед Р-05-400/06.08.2012г. на МП за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните `и служби
9 Становище относно: Работното време на държавните служители по смисъла на /ЗМВР/ и /ЗИНЗС/, в частност служителите при ГД"ИН"