Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 07. 08. 2019 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. На заседанието ще бъдат поставени и обсъдени текущи организационни въпроси , които касаят огранизацията и членовете ѝ.

И. Григоров - Председател на УС