Новини

Свиквам заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 19 февруари 2019 год. /вторник/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А.

И. Григоров - Председател на УС