Действия на ССЗБ

                                                               ДО
                                                               МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                               НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                               Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
                                                             
                                                               ДО
                                                               ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА
                                                               ГД „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

                                                               КОПИЕ ДО
                                                               ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА
                                                               НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                               ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ
         УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
         УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ДИРЕКТОР,


         Управителният съвет на „Синдикат на служителите в затворите в България“ /ССЗБ/ изразява тревога и възмущение от негативните тенденции в пенитенциарната система по отношение на случващото се в местата за лишаване /МЛС/, в частност Софийски затвор, във връзка с извършеното бягство на двамата лишени от свобода Владимир Пелов и Радослав Колев, което е пробив не само в системата на ГД „ИН“, а в системата за национална сигурност и обществен ред в Република България и ЕС. Инкриминираното деяние е чутовно с най-висока степен на обществена опасност, съставляващо престъпление против правосъдието на България.

         Случващото се в българските затвори е резултатът от водената политика по отношение на целия сектор „Сигурност”. Служителите в системата на затворите - надзиратели, социални работници, психолози, медицински работници, учители и др. са поставени в условия на виктимизация, с риск за здравето и опасност за живота при работата с криминалния контингент, същите обиждани, заплашвани, удряни, бити, наръгвани, поръчвани, в някои случай убивани. От друга страна неоценявани, обиждани, унижавани, заплашвани, третирани, наказвани, уволнявани от ръководствата си.
         Нашите основателни очаквания са, че за пореден път ще станем свидетели на познатата ни ръководна ценностна ориентация и внимание, което по „целесъобразност“ винаги е насочвано агресивно срещу най-ниските нива служители, а именно „надзирателите“, без да идентифицират комплекса от първопричини, следствията и последиците, предвид отговорностите.
       
         Въз основа на гореизложеното, във връзка с депозираното  Отворено писмо с Рег. № 015/05.04.2018г. на ССЗБ до българските институции, медиии, водени от стремеж за справедливост, солидарност и синдикална защита на своите членове – потърпевшите при инцидента в Затвора гр. София, искаме като заинтересована страна да получим:

1. Доклад от проверката със срок 12.04.2018г. (материалите по евентуални преписки);
2. Правилника за вътрешния ред на лишените от свобода в Затвора гр. София;
3. Инструкциите на постовете, които са преминали и нападнали бегълците –   лишени от свобода.


         С уважение,
От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.
Гр. София,

10.04.2018 г.                                                                                                Христо Илков: ....................
                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ