Oбщи събрания

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.04. (събота) 2021г. от 13.00 ч. в залата на ресторант "Тайгър Хаус" - гр.Пазарджик при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2020 г.;

2.Доклад за финансовото състояние на Сдружението и годишeн счетоводен отчет на Сдружението за 2020 г.;

3.Доклад на Контролната комисия за дейността на УС на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2020 г.;

4.Промени в Устава на Сдружението;

5.Разни.

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 12.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на ССЗБ събранието ще се проведе същия ден от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Решението за свикване на Общо събрание на ССЗБ бе взето на 10.03.2021 г. след проведено заседание на Управителния съвет на „Синдикат на служителите в затворите в България”

Обявата е публикувана във в. 24 часа, бр 61 от 15.03.2021г.

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови