Oбщи събрания

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.04. (събота) 2021г. от 13.00 ч. в залата на ресторант "Тайгър Хаус" - гр.Пазарджик при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 
Новини

 

На 22 декември 2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.Заседанието протече при дневен ред от четири точки.

 
Новини

На 21 декември 2017г. правосъдният министър Цецка Цачева разговаря с представители на Синдикат на служителите в затворите в България.

В срещата участваха от Синдиката на служителите в затворите в България /ССЗБ/, Синдикат "Охрана" и главните директори на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" /ГДИН/ Свилен Цветанов и на Главна дирекция "Охрана" /ГДО/ Георги Жеков. На разговорите присъстваха още ресорният заместник-министър на правосъдието проф. Николай Проданов и главният секретар на ведомството Стоян Стоянов.

 
Новини

Към месец декември 2017 г. неизползвания от служителите на ГД „ИН“ отпуск, натрупан през годините е 192 550 дни.
Това показват данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ предоставени на Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ) по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 
Новини

 

В деловодството на МП беше подадено писмо от председателя на УС на ССЗБ Христо Илков, с искане за среща с министъра на правосъдието по повод на проблемите изтъкнати неведнъж от Синдикат на служителите в затворите в България. Ето го и текста на самото писмо: