Действия на ССЗБ

 

  ДО
  МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

  ДО
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА
  НА ПРАВОСЪДИЕТО
  ПРОФ. НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ

          УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
          УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР,

 

 

Във връзка с жалба на Синдикат на служителите в затворите в България до омбудсмана на Република България, относно поведението на администрацията на затвора в Пазарджик, свързано с упражнен психически тормоз извън работното място, неправомерно инициирани оперативни и процесуално следствени действия и за превишаване на права от страна на длъжностни лица с което са нарушени правата и достойнството на служители на затвора, националният омбудсман изпрати писмо до синдиката.

 
Действия на ССЗБ

                                                                                            

                                                                                              ДО

                                                                                              ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪРА

                                                                                              НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                                                                              ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ

 

Относно:Унифициране на правилата за изравняване на сумата при определяне размера на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност, условията и реда за неговото изплащане на служителите на ГД "Охрана" и ГД "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието за календарната 2018 г. и обезщетяване служителите на двете дирекции за причинените им вреди, възникнали от неспазване на част от нормите на ЗМВР във времето и установеното неравенство.

 
 
Новини

 

На 20 април 2018 год. председателят на УС на Синдикат на служителите в затворите в България Христо Илков и членовете на ръководния орган на организацията, представиха пред председателите на синдикални дружества постиженията и последиците от дейността на сдружението в последните 16 месеца и резултата от най-продължителната протестна кампания на служителите на затвори в България „Европа и за нас“. ПРОТЕСТНАТА КАМПАНИЯ за защита на социално-икономическите права и интереси на работещите в системата на ЗАТВОРИТЕ, АРЕСТИТЕ И ОХРАНА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, завърши след 5 месеца при стриктно спазване на законите от страна на синдиката.